diakonia ewangelizacji


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

Ewangelizacja, to głoszenie Jezusa żyjącego, ciągle obecnego w Kościele. Kościół został do tego powołany, ażeby objawiać Chrystusa, ażeby być sakramentem zbawienia.

Jeżeli przyjmujemy wezwanie Boże, ażeby być chrześcijaninem, stajemy się tymi, którzy głoszą Jezusa. Powołaniem Kościoła jest ewangelizować poprzez misje, apostolstwo, katechizację itd.

Odbiorcami ewangelizacji są dziś ludzie, którzy zapomnieli o swoim chrzcie, o swojej wierze, ci którzy nie doświadczyli życia w Kościele. są to ludzie ochrzczeni, ale właściwie niewierzący i niepraktykujący, którzy wymagają prawdziwego nawrócenia. Oprócz nich, są osoby wierzące, ludzie religijni i praktykujący, którzy nie spotkali się jeszcze z Chrystusem jako swoim Panem i Zbawicielem. Ewangelizacja obejmuje także osoby, które są wierzące, które pragną odnowić i pogłębić swoją wiarę po to, aby lepiej o niej świadczyć, by móc przekazywać ją innym.

Ewangelizacja nie jest głoszeniem ideologii, nie jest głoszeniem swoich przekonań, ale jest świadczeniem. Moc ewangelizacji płynie z modlitwy. Ewangelizator, to człowiek, który na modlitwie spotyka się z Panem i stąd czerpie swą siłę. To właśnie na modlitwie Chrystus uzdrawia z niewoli grzechu, z nałogów.

Ruch Światło - Życie wypracował w sobie, otwierając się na działanie Ducha Świętego, świadomość ewangelizacyjną. Nie tylko wskazania Ojca - Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, ale doświadczenie wielu wspólnot, wskazują że jesteśmy Ruchem ewangelizacyjnym, bo ewangelizacja rozpoczyna proces formacyjny.

Plan Ewangelizacji "Ad Christum Redemptorem", rozeznany i opracowany przez ks. F. Blachnickiego, jest wypróbowaną metodą ewangelizacji parafii. Jego skuteczność zależy od zaangażowania osób w nim uczestniczących.

Moderatorem diakonii jest ks. Bogusław Jaworski
Spotkania odbywają się w czwartki w kościele księży Saletynów o godz. 19.30.

Materiały pomocnicze:
- ewangelizacja indywidualna
- plan Wielkiej Ewangelizacji
- Rekolekcje Ewangelizacyjne

[^]


©DKS Rzeszów, OLP 1.0