diakonia życia


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

Diakonia Życia powstała ze służby w obronie dziecka zagrożonego aborcją. Później odkryto potrzebę sięgnięcia głębiej, ponieważ zamiar zabicia dziecka to wypadkowa wielu czynników kształtujących osobowość człowieka.

Podstawą działalności Diakonii jest indywidualna i wspólnotowa modlitwa w intencji życia. Aby pomagać innym potrzeba odpowiedniej wiedzy. Dlatego Diakonia Życia uczestniczy w różnego rodzaju kursach, studiuje odpowiednią literaturę, spotyka z ludźmi mogącymi ubogacić swoim doświadczeniem. Zdobytą wiedzą dzielą się z innymi na prelekcjach, dyskusjach i innych spotkaniach. Angażuje się w poradnictwo rodzinne oraz stara się realizować głoszone wartości każdego dnia przez kontakt z drugim człowiekiem. Nie jest ważne czym zajmuje się człowiek na codzień, lecz czy swoim postępowaniem świadczy o tym, że Chrystus przeniknął wszystkie dziedziny jego życia. Największe efekty daje bowiem osobiste świadectwo.Bóg bowiem wciąż na nowo ma nam coś do powiedzenia na temat płci, narzeczeństwa, małżeństwa oraz we wszystkich okolicznościach naszego życia pragnie naszego dobra.

Posługa względem życia jest różnorodna i odpowiedzialna. Dlatego tworzą się diakonie, to znaczy wspólnoty ludzi, którzy razem chcą przeżywać doświadczenie wiary, wzajemnie się ubogacać i razem współpracować tam gdzie posyła nas Pan.

Formacja Diakonii Życia odbywa się na comiesięcznych spotkaniach w małej grupie. Spotkania formacyjne przygotowują do rekolekcji: Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Życia. Osoby odpowiedzialne za posługę diakonii z poszczególnych diecezji mają swoje spotkania w ramach Oazy Jedności Diakonii Życia.

W naszej diecezji członkami diakonii życia są: rodziny, studenci oraz uczniowie szkół średnich. Od kilku miesięcy Moderatorem naszej diakonii jest ks. Mariusz Wawrzynek, a odpowiedzialnym za diakonię są Małgorzata i Artur Berłowscy. W czasie spotkań omawiamy między innymi tematy dotyczące miłości, relacji między ludźmi, antykoncepcji, aborcji, godności człowieka oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Poznaną wiedzę pragniemy przekazywać podczas prelekcji w czasie rekolekcji wakacyjnych oraz dni skupienia animatorów. Włączamy się w różne akcje organizowane przez innych obrońców życia. Członkowie naszej Diakonii Życia zajmuje się również z dużym powodzeniem propagowaniem i organizowaniem Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wśród członków naszego Ruchu oraz w swoich parafiach.

Wszystkich zainteresowanych posługą Diakonii Życia zapraszamy na nasze spotkania. Najbliższe spotkanie Diakoni Życia odbędzie sie 9 maja 2004 o godz. 16.00. Temat - Antykoncepcja a Naturalna Regulacja Poczęć.

 

Zobacz także:

Antykoncepcja [materiały do konferencji i spotkań w grupach] - pobierz (pdf, 75 kb)

Centrala Diakonia Życia - http://www.oaza.org.pl/polski/diakonie/zycia/index.html

Dzieło Duchowej Adopcji - http://www.diecezja.krakow.pl/wdr/w_obronie/adopcja/duch_ad.html

Adresy stron podejmujących problematykę obrony ludzkiego życia:

"Głos dla życia" - http://www.prolife.com.pl

Klub przyjaciół ludzkiego życia (HLI) - http://www.hli.org.pl

Liga Małżeństwo Małżeństwu - http://www.lmm.pl

Mateusz - "małe życie" - http://www.mateusz.pl/mz/

"Służba Życiu" - http://www.life.net.pl

[^]

©DKS Rzeszów, OLP 1.0