diakonia wyzwolenia


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

Diakonia Wyzwolenia podejmuje działania na rzecz ewangelizacji, a zwłaszcza wyzwolenia człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu ruch chce służyć, należy także wyzwolenia od kłamstwa i od lęku.
Mottem do realizacji tego działa są słowa Ojca św, Jana Pawła II skierowane do Polaków 23.10.1978 r; „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu”.

Diakonia Wyzwolenia w naszej diecezji spotyka się systematycznie od kilu lat zawsze w II czwartek miesiąca w parafii św. Józefa na Staromieściu na Mszy św., oraz nabożeństwie w intencji trzeźwości w naszych rodzinach, diecezji i Ojczyźnie, a następnie na spotkaniach formacyjnych z udziałem ks. Piotra Treli. Poprzez stałą formację religijną i praktyczną (udział w ogólnopolskich spotkaniach, sympozjach, rekolekcjach) członków naszej Diakonii służymy ludziom zniewolonym, poprzez organizowanie rekolekcji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Sanktuarium M.B. w Niechobrzu. Rekolekcje te z udziałem terapeutów z Poradni Uzależnień w Rzeszowie są dla wielu ludzi, jedynym ratunkiem powrotu do Boga. Świadczą o tym liczne nawrócenia, powrót do rodziny i rozpoczęcie życia „od nowa”. Nasza Diakonia nie zapomina również o ludziach bezdomnych, pokrzywdzonych, którym brakuje miłości organizując rekolekcje w Schronisku św. Brata Alberta w Rzeszowie.

Również w celu umocnienia i wytrwania ludzi w postanowieniu abstynencji organizowana jest zawsze 1 maja pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Sanktuarium M.B. w Niechobrzu . Do działań naszej Diakonii Wyzwolenia zaliczyć możemy organizowane dni skupienia w intencji trzeźwości, adoracje, coroczny udział w Krajowej Pielgrzymce KWC do Niepokalanowa, współpraca z grupami samopomocowymi AA, Al.-Anonn, audycje w radiu „Via”, tygodniku „Niedziela”, liczne protesty złożone do Rady Miasta Rzeszowa (dotyczące koncesji, punktów sprzedaży alkoholi) itp. oraz współpraca z Diecezjalnym Duszpasterzem Trzeźwości.

Diakonia prowadzi również Diecezjalną Księgę Czynów Wyzwolenia, która została założona wraz z powstaniem naszej diecezji.


Drogi członku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka...

- jeśli chcesz podać pomocną dłoń zniewolonym braciom i siostrom,

- jeśli bliski jest Ci ten styl życia,

- otwórz swoje serce, i weź udział w spotkaniach Diakoni Wyzwolenia,

  lub zadzwoń pod nr tel. 85-448-87.

„Nie lękaj się ...”
 

[^]


©DKS Rzeszów, OLP 1.0