pomoc ewangelizacyjna


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
materiały | archiwum: 98-01 | 01/02 | ^
ewangelizacjia indywidualna | Plan Wielkiej Ewangelizacji | Rekolekcje Ewangelizacyjne

Ewangelizacjia Indywidualna

Wielu z nas myśląc o ewangelizacji, wyobraża sobie podchodzenie do nieznajomych ludzi z pytaniem: "Czy jesteś chrześcijaninem", albo "Czy poznałeś Chrystusa?" Niektórym kojarzy się ewangelizacja z kaznodziejstwem w stylu B.Grahama, nauczającego na stadionach tłumy ludzi.

Nie wolno ograniczać ewangelizacji do tak wąskiej działalności. Ewangelizacja, to mówienie o swojej wierze w swoim środowisku. Nie możemy być przy tym nachalni i sztuczni. Przeciwnie - otwarci i naturalni !

Przykładem mogą być poniedziałkowe dyskusje - jak spędziłeś weekend ? - odpowiedź - angażuję się we wspólnotę - daje możliwość wprowadzenia do rozmowy Pana.

Właściwą ewangelizacją jest świadectwo własnego życia. O pierwszych chrześcijanach mówiono: "Patrzcie, jak oni się miłują !". Patrząc na nasze życie, inni muszą być przekonani, że Jezus daje nam siłę, do radosnego i dobrego życia. Nie wolno przyjmować postawy moralizatorskiej - ja wiem lepiej i wskazuję zło. Nie wolno podporządkowywać ludzi pod nasze zasady, ale pozostawić Panu możliwość działania.

Ewangelizacja prowadzi do wejścia w środowisko ludzi wierzących, do wspólnoty uczniów Chrystusa. Nie wolno po opowiedzeniu o radosnej nowiny o Bożej miłości i zbawieniu dokonanym przez Jezusa, pozostawić ewangelizowanych własnemu losowi.

Nie wolno nam zapominać, że świadectwo wymaga świętości od nas samych. To ma być nasz ideał ! Ewangelizację powinna wspierać zawsze modlitwa.

Gdy otwieramy swe serce przed innymi, to wtedy będziemy ich pociągać do Chrystusa. Powinniśmy dojść do tego momenty, w którym trawić będzie nas pragnienie, by wszyscy doszli do poznania Pana, gdy ciągle szukamy możliwości świadczenia o Nim, gdy staramy się przemieniać otaczający nas świat.

[^]

Plan Wielkiej Ewangelizacji

Ruch Światło - Życie określił siebie w 1978r. jako Ruch ewangelizacyjny. Jego wizja ewangelizacji Polski, nosi nazwę: Planu Wielkiej Ewangelizacji "Ad Christum Redemptorem". Nazwa wskazuje na inspirację dokumentami papieskimi. Nasze wysiłki kierujemy bowiem w stronę Chrystusa, który ma moc uleczyć nasze dusze i ożywić nasze serca. Ewangelizacja ma objąć każdego człowieka w naszej Ojczyźnie.

Ewangelizacja przebiegała by w następujących fazach:
  1. "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi" - akcja modlitewna
  2. "Otwórzcie Drzwi Chrystusowi" - ewangelizacja w oparciu o film "Jezus"
  3. "Nie lękajcie się" czas szerzenia Krucjaty

Owoce ewangelizacji będą zależały od działania Ducha Świętego. Nie zwalnia to jednak rozumu człowieka, od uczynienia wszystkiego co należy. Dlatego opracowano strategię Ewangelizacji:

  1. Dla realizacji planu nie przewiduje się tworzenia nowych struktur, ale ma być on podjęty przez cały Ruch.
  2. Poszczególne fazy mogą być podjęte w różnym czasie.
  3. Cała struktura ewangelizacji posiada charakter oddolny.
  4. Kluczową rolę będą odgrywały rejony. [^]

Rekolekcje Ewangelizacyjne

Rekolekcje Ewangelizacyjne mają objąć parafię i przebiegają w trzech etapach:
  1. okres preewangelizacji - 8 tygodni poprzedzających akcję ewangelizacyjną. Podczas ich trwania, należy przeprowadzić Oazę rekolekcyjną animatorów ewangelizacji, ustalić zadania zespoły oraz poprzez zaproszenia trafić do jak największej ilości ludzi na parafii.
  2. tydzień ewangelizacyjny - okres głoszenia orędzia podczas nabożeństw
  3. okres poewangelizacyjny - praca w małych grupach w celu utrwalenia nawrócenia i poznania Chrystusa [^]


©DKS Rzeszów, OLP 1.0