diakonia modlitwy


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

"Także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami." /Rz 8, 26/

Kiedy przystępujemy do omawiania zadań i obowiązków Diakoni Modlitwy, trzeba na wstępie zadać sobie pytanie: Czym i jakie miejsce zajmuje diakonia modlitwy w ruchu i jakie są obowiązki tych, którzy do niej należą?

Trzeba zauważyć, że jak człowiek nie może żyć bez powietrza tak żaden ruch nie może się rozwijać i wzrastać bez modlitwy. Jest bowiem ona oddechem duszy i motorem wszelkiego działania. Dla tego pierwszorzędnym zadaniem jakie spoczywa na tej diakoni to modlitwa. Ma ona tutaj podwójne znaczenie: Ma ona przemieniać i wzmacniać wszystkich członków diakoni i pomóc w rozwijani łaski Bożej w codziennym życiu. Jest bowiem rzeczą niezmiernie ważną aby każdy z nas odkrył i umacniał dary, które każdemu z nas daje Duch Święty. Drugim zadaniem niezmiernie ważnym jakie spoczywa na diakoni to modlitwa za cały Kościół, diecezję, a w sposób szczególny za cały Ruch Światło-Życie. Jej działalność to ciche wspieranie modlitwą wszystkich inicjatyw, które są podejmowane przez Ruch. Diakonia modlitwy stara się wytwarzać tą niewidzialną nić łączącą cały Ruch w jedno. Wie bowiem, "że to sam Bóg jest sprawcą w nas sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. /por Flp 2, 13/

Oprócz modlitwy, która niewątpliwie stanowi główne zdanie, nasza diakonia podejmuje posługę na czuwaniach modlitewnych prowadząc adoracje. Spotykamy się zawsze w drugi czwartek miesiąca przy kościele św. Józefa w Rzeszowie. Staramy się uczestniczyć w spotkaniach krajowych, aby pogłębiać wspólnotę z diakoniami które działają na terenie innych diecezji.

Jednak na koniec warto jeszcze raz powtórzyć, iż nasza diakonia ma za zadanie ciche wspieranie Ruchu i wypraszanie mu wielu łask Bożych. Niech wszyscy włączą się w to wielką modlitwę o moc Ducha Świętego dla nas wszystkich. Niech Ten Duch pomnaża w nas swoje dary i kieruje wszystko zgodnie swoją wolą.

Moderatorem diakonii jest ks. Piotr Trela.
Spotkania odbywają się w III czwartek miesiąca o godz. 19.30 w parafii Staromieście.
Polecamy konferencję "Czym jest spotkanie modlitwne"

[^]


©DKS Rzeszów, OLP 1.0