diakonia deuterokatechumenatu


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

Oazy rekolekcyjnej nie można traktować jako wyizolowanego epizodu w życiu, ale trzeba ją widzieć jako etap na drodze, jako przystanek dla umocnienia sił przed podjęciem dalszej wędrówki życiowej.

Uczestników Oazy już od I° należy nastawiać na tę dalszą? drogę po zakończeniu Oazy. Celem Oazy jest włączenie się uczestników do stałej grupy formacyjnej, aby razem z nią kroczyć ku chrześcijańskiej dojrzałości we wspólnocie lokalnej.

Decyzja włączenie się do tej grupy powinna być podjęta jeszcze w trakcie trwania rekolekcji. Powinna być uzewnętrzniona w trakcie nabożeństwa na ONŻ I° tzw. nabożeństwa deuterokatechumenatu.

Od tego czasu rozpoczyna się okres trwania w "Szkole Chrystusa". W Ruchu nosi on nazwę deuterokatechumenatu. Jest to nawiązanie do starożytnej nazwy w pierwotnym Kościele - czasu przygotowania kandydatów do chrztu. Współcześnie człowiek ochrzczony w dzieciństwie, musi jako dorosły podjąć samodzielnie decyzję dotyczącą swojej wiary. Pomocą służy mu wspólnota poprzez cotygodniowe spotkania. W grupie powinien spotkać Boga, zachwycić się nim i konsekwentnie za Nim postępować.

Diakonia deuterokatechumenatu podejmuje posługę w grupach formacyjnych. Animatorzy nie są tutaj nauczycielami, ale przewodnikami i świadkami spotkania z Panem.

Ich posługa to nie tylko prowadzenie grup na parafiach, ale także szkolenie animatorów, przygotowanie materiałów formacyjnych, dbałość o podręczniki i notatniki.

[^]


©DKS Rzeszów, OLP 1.0