diakonia oaz rekolekcyjnych


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

W Ruchu Światło - Życie szczególną rolę pełni Oaza rekolekcyjna. Jest ona tak ważna, że stanowi nośnik charyzmatu.

Mała grupa spotykająca się z animatorem jest znakiem i symbolem spotkania z Chrystusem oraz przeżyciem Kościoła w małej wspólnocie.

Mała grupa jest środowiskiem życia, do którego wprowadza zespół wychowawczy przez zaproszenie do uczestnictwa w ewangelicznym stylu życia, aby uczestnicy przyjęli go za swój własny.

Na rekolekcjach oazowych występuje całość formacji. Wszystkie elementy dnia są skoncentrowane na danym temacie. Dzięki temu uczestnik może dostrzec pewną rzeczywistość wyrażoną w temacie dnia.

Diakonia Oaz rekolekcyjnych pełni swoją posługę w ramach Diecezjalnej Diakonii Jedności. Jej zadaniem jest przygotowanie ośrodków rekolekcyjnych. Dotyczy to zarówno bazy materialnej jak i materiałów formacyjnych. Do niej należy przyjmowanie zapisów od uczestników oraz ustalanie diakonii wychowawczej na rekolekcje wakacyjne.

W diecezji rzeszowskiej, ksiądz biskup ordynariusz do organizacji ośrodków rekolekcyjnych oddelegował, ks. Franciszka Kwolka - proboszcza z Tyczyna.


©DKS Rzeszów, OLP 1.0