diakonia komunikowania społecznego


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

"Ewangelizacja w dzisiejszych czasach powinna czerpać środki i możliwości z aktywnej i otwartej obecności Kościoła w świecie mass mediów".

Aetatis Novae

W ostatnich latach obserwujmy szybki rozwój prasy, radia, telewizji oraz internetu. Te środki społecznego komunikowania zagościły na trwałe w polskich domach.

Kościół posługiwał się zawsze dorobkiem różnych kultur, aby głosić orędzie zbawienia. Posługuje się i dzisiaj mediami, aby docierać z Dobrą Nowiną do każdego człowieka, szczególnie do takiego, który jest daleko od wspólnoty parafialnej. Traktuje te środki jako dar Boży do Nowej Ewangelizacji.

Ruch Światło - Życie, jako cząstka Kościoła, nie odrzuca mediów, ale z nich korzysta poprzez Diakonię Środków Przekazu. W diecezji rzeszowskiej składa się ona z dwóch grup. Jedna z nich posługuje w redagowaniu "Drogi rzeszowskiej". Na jej łamach prezentuje Ruch, zaprasza na spotkania, próbuje dotrzeć do innych młodych ludzi, nie tylko ze swoich środowisk.
Druga grupa podjęła posługę przy tworzeniu Strony WWW. Zajmuje się gromadzeniem materiałów archiwalnych związanych z funkcjonowaniem wspólnot oazowych oraz elektronicznym ich prezentowaniem. Oprócz tego Ruch poprzez swoich członków włącza się w przygotowanie programów w diecezjalnym radiu "Via" oraz współpracuje z redakcją katolicką Telewizji Rzeszów. Ostatnio powstał program o formacji diakonijnej w Ruchu wyemitowany przez telewizję.

Prosimy świętego Łukasza, patrona społecznych środków komunikowania o potrzebne łaski w naszej posłudze.

Moderatorem diakonii jest ks. Mariusz Cymbała

[^]


©DKS Rzeszów, OLP 1.0