diakonie


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

krzyż animatorski

Celem Ruchu Światło-Życie jest ukształtowanie dojrzałego chrześcijanina. Taki człowiek nie tylko dąży do świętości, zgodnie z powołaniem życiowym, ale także angażuje się w sprawy Kościoła. Taką postawę w Ruchu nazywamy diakonią, dla podkreślenia, że wszelka działalność ma wyraz służebny wobec wspólnoty. Nie może być więc tu miejsca na aktywizm, działalność zewnętrzną, bez ducha modlitwy, liturgii, czy wsłuchania się w Słowo Boże.

Samo słowo diakonia pochodzi od greckiego słowa "diakonos" i oznacza służbę. Członkowie Ruchu po formacji mają się włączyć w konkretną diakonię zgodnie z otrzymanymi darami Ducha Świętego. Wzorem posługi w diakonii jest sam Chrystus, który nazywał się Sługą Jahwe (por. J 13, 12-15; Flp 2,6-7 itd.). Jezus nazywa Boga Miłością. Chrześcijanin, to ten który należy do Boga, a więc posługuje w miłości. Miłość bezinteresowna, pełna poświęcenia jest określana greckim słowem "agape". W diakoniach odbywa się dalsza formacja, praca nad sobą oraz nauka posługiwania we wspólnocie. W diecezji rzeszowskiej posługują następujące diakonie:

Diakonia Jedności
Tę diakonię można określić jako diakonię centralną. Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jej zadaniem jest koordynowanie i inspirowanie posług wszystkich diakonii Ruchu. Jest ona ogniwem centralnym, które wszystko łączy.
Diakonia Moderacji
Jest jakby sekretariatem Ruchu. Koordynuje całość posług podejmowanych przez Ruch, jak i poszczególne diakonie. Decyduje o posłudze Ruchu w diecezji. Pierwotnie była ona wspólnotą księży moderatorów. Obecnie tworzą ją odpowiedzialni za Ruch w imieniu Księdza Biskupa (moderatorzy diecezjalni, rejonowi, para diecezjalna) oraz moderatorzy diakonii specjalistycznych i osoby wybrane przez animatorów (4osoby) i kręgi.
Diakonia Formacji Diakonijnej
Jest odpowiedzialna za Szkołę Animatora. Przygotowuje i prowadzi rekolekcje ORD oraz przygotowuje materiały formacyjne. Decyduje o podjęciu posługi przez poszczególnych animatorów.
Diakonia Domowego Kościoła
Służy dziełu odnowy wspólnoty rodzinnej.
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Diakonia Oaz rekolekcyjnych pełni swoją posługę w ramach Diecezjalnej Diakonii Jedności. Jej zadaniem jest przygotowanie ośrodków rekolekcyjnych. Dotyczy to zarówno bazy materialnej jak i materiałów formacyjnych. Do niej należy przyjmowanie zapisów od uczestników oraz ustalanie diakonii wychowawczej na rekolekcje wakacyjne.
Diakonia Deuterokatechumenatu
Diakonia deuterokatechumenatu podejmuje posługę w grupach formacyjnych. Animatorzy nie są tutaj nauczycielami, ale przewodnikami i świadkami spotkania z Panem.
Diakonia Modlitwy
Służy ożywianiu i podtrzymywaniu w Ruchu ducha i form modlitwy. Wspiera modlitwą Ruch, organizuje Szkoły Modlitwy, Oazy Modlitwy i czuwania modlitewne.
Diakonia Liturgii
Cały Ruch żyje liturgią. Osobna diakonia zajmuje się przygotowaniem materiałów pomocniczych do kształtowania liturgii, oraz podejmuje trud własnej formacji, aby poprzez analizę wszystkich dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu liturgia "oazowa" była przedsmakiem liturgii niebieskiej.
Diakonia Życia
Postawą jej posługi jest modlitwa w intencji życia. Diakonia pogłębia swoją wiedzę poprzez szkolenia i literaturę.
Diakonia Ewangelizacji
Która poprzez charyzmat Ruchu, pragnie prowadzić ludzi do osobistego spotkania z Panem.
Diakonia Wyzwolenia
Służy wszystkim akcjom podejmowanych przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka. Szczególnie prowadzi Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Uczestnictwo w Krucjacie jest probierzem członkostwa w Ruchu. Istotą Krucjaty jest jej rozumienie jako ofiary w intencji pozyskania dla Chrystusa zniewolonych rodaków.
Diakonia Słowa
Jest odpowiedzialna za dostarczanie materiałów formacyjnych. Diakonię Słowa posiada rejon jasielski, przy parafii Św. Stanisława w Jaśle.
Diakonia Muzyczna
Służy kształtowaniu piękna liturgii przez muzykę kościelną. Kształci animatorów muzycznych, a także podejmuje posługę na różnych spotkaniach diecezjalnych. np. Droga Krzyżowa, Niedziela Palmowa itd.
Diakonia Komunikowania Społecznego
Jest odpowiedzialna za informowanie Kościoła lokalnego o inicjatywach i posłudze Ruchu w diecezji. W jej skład wchodzi zespół do spraw Internetu jak i zespół do spraw mediów.
[^]


©DKS Rzeszów, OLP 1.0