diakonia formacji diakonijnej


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

Ruch Światło - Życie jest Ruchem formacyjnym Formacja dotyczy nie tylko deuterokatechumenatu, ale jest kontynuowana nieustannie. Posługą wśród ustanowionych animatorów podejmuje diakonia formacji diakonijnej.
W diecezji rzeszowskiej w ciągu roku odbywają się cztery takie spotkania formacyjne. Ich celem jest tworzenie wspólnoty wśród animatorów oraz ich formacja permanentna. Tematyka tych spotkań zmierza do pogłębienia hasła formacyjnego.
Diakonia Formacji Diakonijnej jest odpowiedzialne przede wszystkim za Szkołę Animatora. W diecezji rzeszowskiej formacja kandydatów na animatora twa dwa lata. w pierwszym roku formacji, który odbywa się w rejonach, uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę w dziedzinie: Pisma Świętego, teologii życia wewnętrznego, liturgiki, formacji. W drugim roku, poprzez rekolekcje, rozważają swoje powołanie do naśladowania Chrystusa w życiu.
Diakonia, przygotowuje także inne materiały formacyjne wykorzystywane przez poszczególne diakonie. Przed wakacjami podejmuje trud weryfikacji animatorów. Moderatorem diakonii jest ks. Mariusz Cymbała.

 

 

WYMAGANIA FORMACYJNE:


I rok formacji animatorskiej

Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych (można opuścić 2, z usprawiedliwieniem z parafii), KODA I’, zaangażowanie w pracę parafialną, przeżycie OŻK III’.

II rok formacji animatorskiej

Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych (można opuścić 2, z usprawiedliwieniem z parafii), KODA II, zaangażowanie w pracę parafialną i diakonijną, trwanie w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, odbycie praktyki na rekolekcjach wakacyjnych.
Po ukończeniu tego roku i weryfikacji kandydaci na animatorów zostają ustanowieni animatorami grupy podczas pielgrzymki do Krościenka.

III rok formacji animatorskiej

Ukończona formacja deuterokatechumenalna; uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych (można opuścić tylko jedno); przeżycie KODA, Oazy Modlitwy; trwanie w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, pozytywne odbycie praktyki w czasie rekolekcji wakacyjnych, zaangażowanie w posługę parafialna i diecezjalną, posiadanie Pracowniczej Książeczki Zdrowia, przeżycie Oazy Rekolekcyjnej Animatorów.
Po ukończeniu formacji i weryfikacji kandydaci zostają ustanowieni animatorami Ruchu na Dniu Wspólnoty.
Kandydaci mogą poszczególne stopnie formacji przeżywać w dowolnej kolejności, ale należy je przeżyć wszystkie w czasie formacji.
Kandydaci, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w Dniach Skupienia, powinni wyjechać na rekolekcje specjalistyczne, za zgodą Diecezjalnej Diakonii Deuterokatechumenatu. Wszystkie przypadki będą rozważane indywidualnie na weryfikacji.
 

[^]


©DKS Rzeszów, OLP 1.0