diakonia liturgii


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
jedności | moderacji | formacji | domowego kościoła | oaz rekolekcyjnych | deuterokatechumenatu | modlitwy | liturgii | życia | ewangelizacji | wyzwolenia | słowa | muzyczna | komunikowania | ^
 

Ruch Światło - Życie zrodził się z pracy duszpasterskiej ze służbą liturgiczną. Od samego początku, pragnieniem Ruchu była formacja liturgiczna wszystkich Jego uczestników. Znalazło to swe odzwierciedlenie w materiałach oazowych. Także i dzisiaj grupy formacyjne są zachętą, aby wspólnotowo przeżywać przygotowanie do liturgii.

Cały Ruch powinien więc żyć liturgią! Dlaczego więc, pojawia się specjalistyczna diakonia w Ruchu, będącym ze swej natury liturgicznym?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wynika z natury charyzmatów udzielanych w Kościele przez Ducha Świętego. To On - Pocieszyciel, uzdalnia niektóre osoby do służby innym poprzez wiedzę liturgiczną, doświadczenie itd.

Liturgia składa się z dwóch elementów: boskiego, który jest niezmienny; i ludzkiego, zmiennego. Kościół czuwa, aby w ten ludzki element nie wkradł się grzech, aby każdy znak wyrażał Bożą prawdę. Stąd ciągła refleksja Kościoła nad sprawowaniem liturgii. Kongregacja Kultu Bożego przy Stolicy Apostolskiej, Komisja Liturgiczna Episkopatu Polski, nieustannie troszczą się o święte sprawowanie czynności liturgicznych.

Liturgia to nie tylko gesty, symbole i odpowiednie postawy. Tego można się szybko nauczyć a właściwie przećwiczyć. W teologii liturgii chodzi o mistagogię, czyli o życie treściami liturgicznymi. O przemodlenie i ukształtowanie w swojej duszy uczestnictwa w liturgii ziemskiej, jak w liturgii niebieskiej.

Na Oazach rekolekcyjnych posługę liturgiczną pełnią zazwyczaj klerycy. Nie zawsze jednak są obecni. Na dużych parafiach pojawiają się animatorzy liturgiczni, ale ich posługa ogranicza się raczej do zakrystii, a nie znajduje odzwierciedlenia w tłumaczeniu liturgii. Dlatego tak ważna jest diakonia liturgiczna, która by była środowiskiem formacji animatorów mogący podjąć odpowiednią posługę w parafii wśród wspólnot i ministrantów, a także na rekolekcjach wakacyjnych.

Diakonia liturgiczna podejmuje koordynację przygotowań materiałów liturgicznych na Oazy rekolekcyjne. Obecnie w przygotowaniu są: Mszał Oazowy, Modlitwa Liturgiczna, Szkoła liturgiczna.

Formacja w diakonii trwa 4 lata. Przez ten czas członkowie diakonii, pogłębiają swoją wiedzę teologiczną oraz uczą się przenoszenia treści liturgicznych w codzienne życie.

Moderatorem diakonii jest ks. Mariusz Cymbała.
Spotkania odbywają się w III czwartki miesiąca w kościele Chrystusa Króla o godz. 19.30.

Materiały pomocnicze:
- komentarze
- symbole
- krąg liturgiczny
- modlitwa powszechna
- kwiaty w kościele

[^]


©DKS Rzeszów, OLP 1.0