Bóg działa zawsze, czy tego chcemy, czy nie

Świadectwo z oazy rodzin II stopnia w Zakopanem

3 sierpnia 2019 roku w całej Polsce rozpoczął się trzeci turnus oazowy. Domowy Kościół diecezji rzeszowskiej również zorganizował w tym czasie 15-dniowe rekolekcje dla rodzin  w ramach Oazy Nowego Życia II stopnia. Roli współczesnego Mojżesza, który wyprowadzał 12 rodzin z ucisku i niewoli, podjął się ks. Mariusz Mastaj – kapłan naszej diecezji, na co dzień posługujący w parafii w Czudcu. Wędrówka do „ziemi obiecanej” była kontynuowana w Domu Rekolekcyjnym Sióstr od Aniołów w Zakopanem. Przez ponad dwa tygodnie 49 uczestników, w rytmie nadawanym przez tajemnice różańcowe, zgłębiało Księgę Wyjścia, podstawy życia sakramentem Eucharystii oraz naukę Kościoła katolickiego. Każdego dnia mierzyło się z nowymi rolami: Egipcjan, Izraelitów, faraona i w końcu odrzuconego Boga. Codziennie poszukiwało pustyni, na której On w sposób szczególny przemawia i troszczy się o  tych, których wybiera. Dziesiątego dnia uczestnicy oazy przeżywali Paschę i Exodus, czas budujący jedność rodzinną i braterską, czas, w którym Bóg chciał być dostrzeżony, przyjęty i wychwalany. Przygotowania do zawarcia Nowego Przymierza wymagały oczyszczenia w Sakramencie Pokuty, którego szafarzami byli Księża Jezuici. Posłanie okazało się ostatnim etapem rekolekcyjnych ćwiczeń.

Jako uczestnicy tego świętego czasu, składamy Panu Bogu dziękczynienie za uświadomienie, że On pomoże nam zawsze, ilekroć tylko wzniesiemy do Niego swoje ręce. Bóg działa zawsze, czy tego chcemy, czy nie. Prosi tylko, byśmy nie zatwardzali swych serc i otworzyli się na Miłość, którą jest On sam. Dziękujemy Bogu za parę odpowiedzialną - Lucynę i Stanisława Olbrotów, którzy niczym Aaron mężnie i bez wahania kroczyli przy Księdzu Moderatorze. Dziękujemy za ks. kleryka Dominika Świebodę, którego obecność ubogacała nasze spotkania kręgowe. W sposób szczególny dziękujemy za radosny Dzień Wspólnoty w Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy. Był to dzień, który uświadomił nam, jak wielką siłą jest nasz Ruch oraz pokazał nam sens słów: „posiadanie siebie w dawaniu siebie”.

Jadwiga i Jarosław Puzio, Rejon Katedra Rzeszów