Namiot Spotkania

I Niedziela Adwentu (Mt 24,37-44)

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe…

XXXIII Niedziela zwykła (Łk 21,5-19)

Żydzi byli dumni ze swojej świątyni. Jej ogrom, potęga i przepych gwarantował im poczucie obecności Boga tutaj na Ziemi. Lecz nie tylko to było powodem stworzenia tak pokaźnej budowli. Był to sposób wyrażenia swojej…

XXX Niedziela zwykła (Łk 18,9-14)

Uświadomię sobie obecność Boga, On patrzy na mnie, słucha mnie, pragnie do mnie mówić w swoim Słowie, które mam rozważać. Pomodlę się prosząc Ducha Świętego aby prowadził mnie…

XXVI Niedziela zwykła (Łk 16,19-31)

Uświadomię sobie obecność Boga, On patrzy na mnie, słucha mnie, pragnie do mnie mówić w swoim Słowie, które mam rozważać. Pomodlę się prosząc Ducha Świętego, aby prowadził mnie…