45. rocznica KWC

Jest rok 1979

Papież Polak Jan Paweł II w Nowym Targu mówi o pięknie górskiego krajobrazu, które kieruje ludzką uwagę w stronę Boga-Stwórcy. Jeśli człowiek jest prawdziwie wolny, to jest on także duchowo piękny. I na odwrót: jeśli zachwycamy się czyimś duchowym pięknem, możemy być równocześnie pewni – to jest prawdziwie wolny człowiek.

 

Do papieża w Nowym Targu przybyli w pielgrzymce z Krościenka oazowicze wraz ze swoim założycielem – ks. Franciszkiem Blachnickim i Piotrem Kulbackim aby złożyć na ręce Jana Pawła II Księgę Czynów Wyzwolenia, inaugurując tym samym dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC), które podejmują osoby deklarujące dobrowolną abstynencję od alkoholu, jako wyraz miłości i dojrzałości chrześcijańskiej, w myśl zasady: od abstynencji wielu, do trzeźwości wszystkich.

 

Na początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II wezwał Polaków, aby się przeciwstawiali wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Na ten apel ks. Franciszek. Blachnicki natychmiast podjął decyzję  o reaktywacji Krucjaty Wstrzemięźliwości sprzed 20 lat. Dziś po wielu latach od tamtej chwili, możemy stwierdzić, że zagrożenia zniewalające człowieka nie tylko nie ustały, ale pojawiły się nowe formy zła o czym wspomina "Podręcznik KWC" w szóstym wydaniu z 2017  roku.

 

"Powrócić do Krucjaty Wstrzemięźliwości" znaczyło wówczas zaktywizowanie na nowo członków Krucjaty Wstrzemięźliwości, która obejmowała ponad 100 tysięcy dorosłych osób z całej Polski. Siła jej oddziaływania spowodowała że ówczesne władze, zlikwidowały jej katowicką siedzibę przy użyciu siły. Jej założyciel z wiarą wyznał wtedy, że Maryja przygotowuje nową fazę zwycięstwa nad złem.

 

Ks. F. Blachnicki spodziewał się pierwszej pielgrzymki Papieża do kraju w 900. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa, tj. 8 maja 1979 roku. Nadzieja była w pełni uzasadniona, bo oto krakowski następca św. Biskupa Stanisława został Biskupem Rzymu. Dla ks. F. Blachnickiego data rocznicy majowej była dobrą okazją do pielgrzymki ruchu oazowego na Skałkę i do grobu Świętego Biskupa na Wawelu. Około 1000 uczestników tej pielgrzymki przeszło w procesji po Eucharystii ze Skałki na Wawel, do grobu, pod konfesję św. Stanisława. Założyciel Krucjaty w obecności Biskupa Delegata Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, ks. bp. Tadeusza Błaszkiewicza, odczytał tekst inaugurujący nowe dzieło - Krucjatę Wyzwolenia Człowieka - i ogłosił św. Stanisława jego patronem. Krucjata Wyzwolenia Człowieka została też wówczas przedstawiona pod drugą nazwą, jako Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła.

 

Ustalony kalendarz wizyty papieskiej w kraju na 2-10 czerwca został przyjęty przez ruch oazowy z radością, bo co roku w Zesłanie Ducha Świętego, w ramach tzw. Centralnej Oazy Matki, gromadzą się w Krościenku przedstawiciele wszystkich diecezji i zgromadzeń zakonnych podejmujących charyzmat Ruchu. Ostatecznie proklamacja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - szczególny dar diakonii Ruchu w Narodzie Polskim - dokonała się w Nowym Targu, na oczach miliona wiernych. Reprezentacja oazowa liczyła około 3000 osób. W procesji z darami złożyli oni Ojcu Świętemu Księgę Czynów Wyzwolenia z wpisami nazwisk członków Krucjaty. Dzień wcześniej, w Oświęcimiu, Ojciec Święty wpisał w niej swoje błogosławieństwo dla tego dzieła.

 

Jeden z księży usłyszał od ks. Franciszka Blachnickiego stwierdzenie, że tu na Kopiej Górce powstanie kiedyś Kościół Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 

Minęło 45 lat

W dniach 1 – 4 maja 2024 roku w rocznicę tych wydarzeń członkowie Centralnej Diakonii Ruchu Światło – Życie oraz odpowiedzialni za diecezjalne diakonie wyzwolenia spotkali się w Krościenku na Kopiej Górce w ramach konferencji programowej oraz w celu uroczystego poświęcenia Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Poświęcania nowego gmachu dokonał Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. bp. Andrzej Jeż w obecności ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego - Przewodniczącego Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, duchowieństwa, władz rządowych i samorządowych i zaproszonych gości, członków i sympatyków Ruchu Światło-Życie. Wszystkich zebranych powitał moderator krajowy Ruchu ks. Marek Sędek.

 

Bp Bronakowski jako pierwszy przemawiający powiedział: Troska o trzeźwość człowieka, to troska o prawdziwą wolność człowieka, wolność Chrystusową. Za tę wolność odpowiedzialne są cztery instytucje: rodzina, kościół, samorząd i państwo. Rodzina chroni miłością, Kościół prowadzeniem ludzi do Pana Boga, wskazywaniem celu i sensu życia. Rząd i samorząd stanowieniem dobrego prawa i skutecznym jego egzekwowaniem. Niech ten dom kształtuje tę wolność a tym którzy ją utracili niech pozwoli odzyskać godność dziecka Bożego. Następnie członek Centralnej Diakonii Wyzwolenia wicepremier Henryk Kowalczyk przytoczył słowa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, że abstynencja jest najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania alkoholizmowi. Niech ten budynek, który dziś otwieramy, będzie narzędziem kształtowania świadomości trzeźościowej i przygotowania członków diakonii do skutecznego propagowania Nowego Człowieka, Nowej Kultury i Nowej Wspólnoty. Aby nie tylko zdobywali wiedzę, ale też napełniali się duchem ks. Blachnickiego.

 

Duchem, który tu w Krościenku jest szczególnie odczuwalny.

 

Kolejnym punktem programu była Msza Św. w kościele parafialnym pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, której przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż w koncelebrze biskupów Włodarczyka i Bronakowskiego oraz 19 księży. Podczas homilii ks. bp. Jeż powiedział min.: Wyzwolenie człowieka rozpoczyna się od głoszenia Ewangelii, ponieważ nie możecie być tylko społecznikami głoszenia trzeźwości, takimi działaczami trzeźwościowymi. Ale jeżeli chcecie głosić Ewangelię Wyzwolenia, to najpierw ta Ewangelia musi dotknąć was samych i dopiero wówczas możecie iść do tych, którzy są poranieni. Iść z doświadczeniem spotkania Chrystusa, Tego który uwalnia od lęku i grzechu.  

 

W popołudniowej części programu ks. Piotr Kulbacki, bliski współpracownik Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego przy opracowaniu idei i Podręcznika KWC, wygłosił konferencję nt. Krucjata Wyzwolenia Człowieka według założeń ks. Franciszka Blachnickiego, w której poruszył w formie interaktywnej dwa aspekty: czym jest Krucjata i jakimi narzędziami dysponuje. Kolejnym punktem programu były zajęcia ewangelizacyjne prowadzone w trzyczęściowej formie przez ks. Zbigniewa Snarskiego i zaproszone panie ze wspólnoty Kairos z Białegostoku.

 

W W drugi dzień i trzeci spotkania, oprócz stałych nabożeństw liturgicznych, mieliśmy okazję uczestniczyć w wymianie doświadczeń związanych z realizacją zadań wynikających ze Strategii KWC na lata 2021 – 2024 w ramach Narodowego Programu Trzeźwości. Podczas burzliwej dyskusji z ust ks. Piotra Kulbackiego usłyszeliśmy, że Krucjata jest programem propagującym (jakże na czasie) ekologiczne podejście do życia i nawołującym do spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość w duchu uwielbienia Stwórcy bez żadnych substancji czy też zachowań wspomagających. Nie ma potrzeby poszukiwania kolorowych wizji wobec tak doskonałego dzieła Pan Boga.

 

Po Mszy św. w dolnym kościele przy grobie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego odmówiliśmy modlitwę za Jego wstawiennictwem polecając dzieło Krucjaty Niepokalanej Matce Kościoła.

 

Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z założenia ma służyć zarówno członkom Krucjaty, osobom zaangażowanym w Diakonię Wyzwolenia, jak też całemu Ruchowi Światło – Życie. Pomieszczenia Centrum uzupełniając brakujące dotychczas zaplecze noclegowe, będą wykorzystywane do realizacji programu Pedagogii Nowego Człowieka opracowanego przez ks. Franciszka Blachnickiego w formie rekolekcji formacyjnych i diakonijnych, konferencji i szkoleń tematycznych dla rodzin, młodzieży i dorosłych. Górujący nad Wieczernikiem budynek nowego ośrodka szkoleniowo-rekracyjnego jest wyposażony w kaplicę, pokoje i miejsca noclegowe dla 120 osób, oraz salę konferencyjną i dwie mniejsze sale spotkań, każda dla około 50 osób, a ponadto jadalnię z zapleczem kuchennym.

 

Kaplica pw. Niepokalanej Matki Kościoła w Centrum KWC, której remont nie został dokończony z różnych względów, zostanie poświęcona podczas 44 Ogólnopolskiej Pielgrzymki KWC do Kluszkowiec przez Arcybiskupa  Adama Szala, który również odprawi tu Mszę św.

 

Ufamy, że miejsce to stanie się tętniącym życiem ośrodkiem formacji, duchowej przemiany i przygotowania do posług podejmowanych w codziennym życiu w parafiach, diecezjach i lokalnych społecznościach.

 

Można wesprzeć to dzieło wpłacając dowolną kwotę na Stowarzyszenie Ruchu Światło-Życie nr 50 8817 0000 0020 3300 2000 0140 w tytule przelewu: darowizna na Centrum KWC.

 

W artykule wykorzystano: http://www.eleuteria.oaza.org.pl/98/03-Znaki_Krucjaty.html

 

 

Wojciech Trojanowski