Życzenia od Diakonii Modlitwy

 
 

JEZUS JEST PANEM ŻYCIA I ŚMIERCI

WIELKANOC 2020

 

Niech w Waszych sercach rozbrzmiewa co rano

Paschalna radość, słoneczna Wielkanoc!

Niech Zmartwychwstały w Was  żyje i działa.

Niech Jego chwała rozświetla wszystko, co smutne i szare,

przynosi pokój i umacnia wiarę.

I niech ta wiara mocna niczym skała

będzie Wam zbroją przeciwko złym mocom,

by dom Wasz Bożą wspierany pomocą

stał niewzruszony na straży wartości.

I Bogiem silna rodzina w miłości

z dnia na dzień bardziej trwała umocniona.

Aby zło dobrem umiała pokonać

i co dnia głosić słowem, życiem,

trwaniem:

Miłość zwycięża!

Nie przeszkodzi kamień,

ni grób, ni klęska,

ni ludzka przegrana.

I niech Was  wspiera Niepokalana,

Rozradowana,

Promienna,

Zwycięska!

 

Krystyna i Marek Rzucidłowie

KiM Rzucidłowie