Zmarł Olek Smoła z rejonu MB Saletyńskiej. Pogrzeb w środę

Droga Wspólnoto!
W dniu wczorajszym, w niedzielę radości, w dniu swoich imienin odszedł do Pana nasz przyjaciel + Olek Smoła. Trwajmy w modlitwie w intencji Jego duszy a także Marty i całej rodziny.
Marta i Olek wspólnie i aktywnie formowali się w DK  w rejonie Matki Bożej Saletyńskiej. Przez pewien okres posługiwali jako para rejonowa, organizowali i prowadzili wiele rekolekcji dla rodzin. Zawsze byli gotowi do posługi. 
Zachęcamy do ofiarowania w Jego intencji Eucharystii.
Pogrzeb + Aleksandra Smoły obędzie 15 grudnia 2021 r. o godz.12,30 na Cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.
 
Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie! Olku żyj w wiecznej radości!
KiM