Podziękowanie pary diecezjalnej

Szczęść Boże!

Kochani,

  1. Dziękujemy   Wszystkim, którzy podejmowali  w mijającym Roku Pracy DK służbę na rzecz kręgu, rejonu, diakonii.

         Z serca dziękujemy za pomoc w przygotowaniu spotkań wspólnotowych,, pielgrzymek, rekolekcji i Oaz .

        Dziękujemy za każdą służbę w trosce o rozwój duchowy  małżeństw i rodzin.

        Niech Bóg wynagrodzi trud, siły i zaangażowanie i niech Wam Błogosławi a  Niepokalana niech będzie wzorem pięknej miłości !

 

  1. Początkiem sierpnia nasz Moderator DK ks. Jan Kobak wyjeżdża do Kenii, aby  tam prowadzić rekolekcje Ruchu Światło- Życie.

          Pan Jezus powiedział „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię". Wesprzyjmy ks. Jana i całą grupę z diakonii misyjnej   modlitwą w intencji  rekolekcji oraz w miarę możliwości ofiarą.

Ofiary można wpłacać na konto z dopiskiem „ Kenia” (najlepiej do 28 lipca)

PBS oddział w Rzeszowie Władysława i Dariusz Sowa 60 8642 1126 3012 1146 5298 0001

 

  1. Na czas wakacji życzymy odpoczynku, pogłębienia więzi z Bogiem, współmałżonkiem, rodziną i przyjaciółmi.

                  Błogosławionego czasu przeżywania rekolekcji!

 

  1. Nowy rok Pracy  DK rozpoczynamy 7.09.2019 w Katedrze Rzeszowskiej

Pozdrawiamy serdecznie wraz z modlitwą.

 

        Ada i Darek Sowowie

 :