Modlitwy na czas koronawirusa

Szczęść Boże! Witajcie!
Zaistniała sytuacja dotycząca rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID - 19, nie oznacza rezygnacji z naszej modlitewnej aktywności. Zachęcamy do włączenia się w modlitwę proponowaną przez Przewodniczącego Episkopatu Polski, aby w łączności duchowej z kapłanami i osobami konsekrowanymi każdego dnia o 20.30 odmawiać Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, porządkowych, a także o pokój serc, łaskę nawrócenia i szybkie wygaśnięcie pandemii.  Jako rodziny Domowego Kościoła obejmijmy tą modlitwą również kapłanów, którzy poprzez swoją posługę są narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia.  Modlitwę różańcową proponujemy zakończyć Litanią do św. Józefa (marzec jest poświęcony św. Józefowi). Nasz Ruch zawierzony jest Niepokalanej Matce Kościoła, stąd szczególna zachęta do oddania się Jej opiece.
 

Z zachętą do głębokiego zaufania Bożej Opatrzności  
Krystyna i Marek Rzucidłowie

Poniżej zamieszczamy inne propozycje modlitw do osobistego odmawiania.

 • Patronie spraw trudnych, święty Józefie! Ty, którego potęga nad Sercem Jezusa potrafi uczynić możliwym sprawy najbardziej niemożliwe, błagamy cię, wspomóż nas w obec­nych potrzebach naszych. Przyjdź nam z pomocą w naszych oba­wach
  i smutkach, oddal od nas niebezpieczeństwa, które nam gro­żą, wspomóż nas
   w naszych kłopotach, weź pod swą opiekę nasze dusze i ciała, także i sprawy ważne, które ci powierzamy. Okaż, jak jesteś dobry dla wzywających cię i chcących zawsze być wiernymi sługami twymi.
  Święty Józefie - patronie spraw trudnych, wstawiaj się za nami.

 

 • Suplikacje

 

 • Psalm 91

  Kto przebywa w pieczy Najwyższego
  i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
  mój Boże, któremu ufam».
  Bo On sam cię wyzwoli
  z sideł myśliwego
  i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami
  i schronisz się pod Jego skrzydła:
  Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu
  ani za dnia - lecącej strzały,
  ani zarazy, co idzie w mroku,
  ni moru, co niszczy w południe.
  Choć tysiąc padnie u twego boku,
  a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
  ciebie to nie spotka.
  Ty ujrzysz na własne oczy:
  będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
  Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
  jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
  10 Niedola nie przystąpi do ciebie,
  a cios nie spotka twojego namiotu,
  11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
  aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  12 Na rękach będą cię nosili,
  abyś nie uraził swej stopy o kamień.
  13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
  a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
  14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
  osłonię go, bo uznał moje imię.
  15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
  i będę z nim w utrapieniu,
  wyzwolę go i sławą obdarzę.
  16 Nasycę go długim życiem
  i ukażę mu moje zbawienie.

 

 • Modlitwa za wstawiennictwem św. Rocha
   

Panie Jezu Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby,

który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha,

którego czcimy jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy.

Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa, wzrastali w wierze i miłości

oraz zostali zachowani od wszelkiej zarazy duszy i ciała.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.
 

 • O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 • Codzienne ofiarowanie się Najświętszemu Sercu Jezusa

Boskie Serce Jezusa,* przez Niepokalane Serce Maryi * ofiaruję Ci siebie,* moje modlitwy i prace, * radości i cierpienia dnia dzisiejszego.* Złącz je z Najświętszą Ofiarą Krzyża,* którą wśród nas nieustannie uobecniasz w tajemnicy Eucharystii * dla zbawienia świata. * Przez Niepokalane Serce Maryi,* proszę Cię, Zbawicielu Drogi, * o wiarę  i miłość,* mądrość i moc, * o pokorę i całkowite posłuszeństwo woli Ojca.* Stwórz we mnie nowe serce i nowego ducha,* abym coraz bardziej poznawał i miłował Ciebie.* Niech Twoja Boska miłość przeniknie moje serce * i zniszczy w nim uczucia oraz dążenia, * które są Tobie przeciwne.* Spraw, * abym zawsze dostrzegał dobro w każdym człowieku *
i przeżył dzisiejszy dzień pod opieką Maryi,* czyniąc wszystko z Tobą * i przez Ciebie * w Twym Najświętszym Sercu, * na większą chwałę  Trójcy Przenajświętszej. *  Amen.