ZAPRASZAMY do udziału w rekolekcjach „KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”

23-25.11.2012 Czarna Sędziszowska

Spodobało się Bogu doprowadzić ludzi do zbawienia nie osobno, ale jako wspólnotę.

Dlatego utworzył Kościół. Jesteśmy częścią wielkiego ruchu Chrystusowego, pod tchnieniem Ducha Świętego. Kościołem dopiero się stajemy, aby nim być na wieczność…

„…jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga…” (Ef 2)

Mamy czynić tak, jakby powodzenie tego zadania Jezus powierzył naszej miłości.

Dlatego pragniemy uświadomić sobie jeszcze bardziej dar Kościoła i naszą odpowiedzialność za ten dar.

By głębiej wniknąć w tę tajemnicę, by bardziej pokochać Kościół – Oblubienicę Baranka, by wypełnić nasze wobec niego zadania

ZAPRASZAMY

do udziału w rekolekcjach

 „KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”

 

Rekolekcje – to czas łaski, czas święty, czas obdarowania…

W czasie tych rekolekcji będziemy pytać się i próbować odpowiedzieć:

  • Co znaczy  „ być w sprawach Ojca”?
  • Jaka jest moja wiara?
  • Jakim jestem świadkiem?
  • Czy jestem „zadomowiony” w Kościele?
  • Czy Kościół jest „zadomowiony” we mnie, w nas, w naszym domu?
  • Czy „pożera nas” gorliwość o Jego i nasz dom?

 

Będziemy w modlitwie jednoczyć się z wszystkimi duszami, które właśnie się modlą,

ze świętymi  ziemskimi i ze świętymi z Nieba.

Będziemy pomagać duszom cierpiącym w czyśćcu, by jak najszybciej dostąpiły

radości przebywania z Bogiem w Niebie.

Będziemy jednoczyć się z chrześcijanami dzisiejszego świata – cierpiącymi,

wygnanymi, uwięzionymi, torturowanymi dla imienia Jezusa!

Zjednoczenie to  miłość, a Miłość to Jezus Chrystus „gdzie dwaj lub trzej zbierają się w imię Moje - jestem pośród nich.”

Chcemy też odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne, wracając do źródła, do korzeni naszej wiary.

Będzie również czas na modlitwę małżeńską i na dialog.

 

Zapraszamy!

 

Czy potrafimy oddać Panu do zagospodarowania tych ok. 50 godzin naszego życia

w łączności z tymi, którzy teraz swoje życie oddają w ofierze z miłości do Chrystusa

i Kościoła?

 

Rekolekcje prowadzą: ks. Mieczysław Barć oraz Krystyna i Marek Rzucidłowie

Zgłoszenia: Krystyna i Marek Rzucidłowie  tel. 17/ 250 42 46  lub  608 622 264