Bp Śmigiel: „Wspierajmy każde zagrożone życie”

Małżeństwa i rodziny na Jasnej Górze

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę rozpoczęła się w sobotę 21 września  Mszą św. w intencji Ojczyzny. Przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej do zebranych,  a  przybyłych z wielu zakątków Polski rodzin,  kazanie  wygłosił  biskup rzeszowski Jan Wątroba. Uczestników pielgrzymki z Diecezji Rzeszowskiej ucieszyła obecność naszego pasterza.  Ksiądz Biskup nawiązał do słów Ewangelii według św. Mateusza o powołaniu Mateusza, celnika. „ Każdy z nas otrzymuje powołanie i  tylko od  nas zależy czy je przyjmiemy, czy nie”- mówił ks. Biskup.  

W Auli ojca A. Kordeckiego z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy wystawę „Matki mężne czy szalone?” Wystawa  i spotkanie z jej autorką, Martą Dzbenską-Karpińską, były prawdziwym przeżyciem. Fotografie  kobiet,  które  zdecydowały się urodzić dziecko, a nawet kilkoro dzieci,  w sytuacji  zagrożenia swojego zdrowia, a nawet życia,  zrobiły ogromne  wrażenie. Kobiety  podejmowały  dramatyczne decyzje,  bo  chciały być matkami,  ale też za wszelką cenę pragnęły obronić poczęte  istnienie. Pani Marta Dzbeńska-Karpińska dotarła do swoich bohaterek, sfotografowała je, opisała ich trudne, acz ostatecznie szczęśliwe historie.

Następnego dnia mogliśmy uczestniczyć w wykładach „Rodzina wobec dramatu dziecka utraconego” oraz o ochronie prawnej dziecka w Polsce.

Wszyscy czekaliśmy na niedzielną Eucharystię pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla,  przewodniczącego Rady ds. Rodziny Komisji Episkopatu Polski,  który przypomniał tegoroczne hasło pielgrzymki „Rodzina sanktuarium życia” - słowa zaczerpnięte z encykliki „Evangelium vitae” św. Jana Pawła II.   Kilka dni przed pielgrzymką biskup toruński zachęcając do udziału w niej  powiedział: „Życie jest zagrożone, dobrze o tym wiemy. Z jednej strony ogromna wrażliwość i troska o życie bardzo szeroko pojęte, troska o przyrodę, ekologię. Z drugiej strony przyzwolenie na aborcję, na zabijanie dzieci już poczętych, a jeszcze nienarodzonych. Myślę, że w tej sytuacji bardzo potrzeba naszego głosu, naszego zamyślenia, a przede wszystkim potrzeba naszej modlitwy”.

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP zwrócił też uwagę na to, jak wielkim darem jest życie. „Życie nie jest ciężarem, życie nie jest obciążeniem, ale życie, nowe życie, to jest szansa na szczęście: szczęście małżonków, szczęście rodzin. Myślę, że też szczęście w naszej Ojczyźnie i szczęście Kościoła” – podkreślił.

Biskup toruński podczas niedzielnej Eucharystii odwołał się do wydarzenia zorganizowanego  w święto Podwyższenia Krzyża Świętego „Polska pod Krzyżem”.

„Kiedy człowiek staje pod krzyżem, uświadamia sobie, że  staje wobec miłości, która przezwycięża grzech, egoizm. Małżeństwo i rodzina chrześcijańskie potrzebują powrotu do źródeł wiary, a więc potrzebują krzyża” - zauważył bp Śmigiel. „Pod krzyżem została nam podarowana Matka. Maryja jest z nami w każdej sytuacji, wspiera małżeństwa, wspiera rodziny, mówi, byśmy zrobili wszystko, o co poprosi jej Syn” - przypomniał biskup toruński. Nawiązując do słów Ewangelii według św. Łukasza „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”, zauważył, że choć człowiek żyje w świecie, który został mu podarowany przez Boga, jednak człowiek nie jest właścicielem świata. Z darów, które otrzymał, powinien korzystać roztropnie, nie ze szkodą dla innych.  „Takim darem jest życie”- przypomniał bp Śmigiel. „Czy prawda o godności człowieka nie pozostaje na marginesie naszego życia chrześcijańskiego, czy jest tylko martwą literą zapisaną w dokumentach Kościoła, czy jest w naszych sercach i sumieniach? Czy mamy w sobie ewangeliczną wrażliwość, by otoczyć opieką każde ludzkie życie od poczęcia do śmierci?” - pytał bp Śmigiel i dodał: „Wobec dramatu aborcji nie czas na przerzucanie odpowiedzialności, potrzeba zmiany naszego myślenia, mentalności, by zakrólowała cywilizacja życia. Wspierajmy każde zagrożone życie przez modlitwę, pomoc prawną, materialną, każdy z nas ma jakieś talenty, czasem wystarczy tylko zatrzymanie się i zapewnienie: pomogę ci”.

Podczas Mszy św. zostały odnowione przyrzeczenia małżeńskie. Odbyło się też ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego.  Na zakończenie  zawierzyliśmy nasze  małżeństwa i rodziny Maryi Królowej Polski.

Anna Leśniewska

Pielgrzymka jest organizowana od ponad 30 lat przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. Jej celem jest przede wszystkim wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężeniu zagrożeń.