Pielgrzymka do św. Jozefa

Pielgrzymujących  do  parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Głogowie-Niwie powitali  Alicja i Krzysztof Romaszukowie - para diecezjalna DK.  Dobrze było zobaczyć się i choć rozpoznanie twarzy, z powodu obowiązku noszenia maseczek, było  utrudnione, cieszyliśmy się  wspólną obecnością.

Mszę Świętą odprawił i kazanie wygłosił ks. Łukasz Nowosielski . Przypomniał, że  8. grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił  Rok Św. Józefa,  co wiąże się ze 150. rocznicą ustanowienia Opiekuna Jezusa - Patronem Kościoła powszechnego.  Swoje rozważania ks. Łukasz Nowosielski  oparł na dwóch dokumentach.  Pierwszy to wykład "Dojrzałość w Chrystusie" ks. Marka Sędka, moderatora generalnego Ruchu DK , przedstawiony podczas Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie 2020 .  Drugim był referat "Święty Józef - psychospołeczny portret dojrzałego mężczyzny",  wygłoszony przez ks. Marka Dziewieckiego, kapłana diecezji radomskiej, duszpasterza i psychologa, adiunkta na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podczas 36. Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu w 2005 r. 

Ks. Łukasz Nowosielski dowodził, że wprawdzie  Pismo Święte niewiele mówi o  św. Józefie, przez co postać Świętego  jest mniej znana od innych mężczyzn w historii zbawienia, ale to  nie przeszkadza, by  poznać jego życie oraz postawę. "Sądzę,- ks. Nowosielski cytował rozważania ks. Dziewieckiego,że powód mniejszej znajomości postaci św. Józefa jest efektem jego, Św. Józefa, własnej decyzji, by pozostać na drugim planie, by być dobrym cieniem Maryi i Jezusa,  by być dyskretnie obecnym po to, aby osoby, które najbardziej pokochał, czuły się bezpieczne".  "Dla św. Józefa ,- mówił ks. Łukasz Nowosielski - było oczywiste, że im dojrzalsza i silniejsza jest miłość mężczyzny do żony i dziecka, tym bardziej on sam pragnie pozostać w cieniu i ukryciu. Podobnie roztropny żołnierz pozostaje w ukryciu, by tym skuteczniej strzec powierzonego sobie odcinka granicy. Im bardziej ktoś kocha, tym bardziej dyskretnie to czyni".

Ks. Łukasz Nowosielski,  przytaczając konkretne wydarzenia z Pisma Świętego, analizował postać Św. Józefa jako wzór postawy wobec Boga.

"Świętość Józefa jest potwierdzona przez Boga, który zapewnia nas w Ewangelii, iż Józef „był człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19). Na kartach Pisma Świętego sprawiedliwość jest synonimem świętości." - przypomniał ks. Nowosielski, jak również to, że "w obliczu zaskakujących losów Maryi i Jej Syna, Józef nie kieruje się własną spontanicznością czy mądrością, lecz pozostaje posłuszny woli Bożej do końca. Również w takich sytuacjach, które wymagają od niego wprost heroicznej wiary i zawierzenia Bogu"- mówił ks. Nowosielski.

Święty Józef jest też wzorem  postawy wobec kobiety i  wobec dziecka.

Ks. Łukasz Nowosielski przytaczał fragmenty referatu "Święty Józef - psychospołeczny portret dojrzałego mężczyzny". Dowodził, że "od początku swego małżeństwa z Maryją Józef staje w obliczu sytuacji, która przeraziłaby chyba każdego mężczyznę i która  wystawia również jego na najwyższą próbę zaufania do Boga i do człowieka". Przypomniał, że  "oto zanim Józef zamieszkał ze swoją Małżonką, odkrywa, że wybranka jego serca oczekuje narodzin dziecka.  Z pewnością o wszystkim powiedziała mu wprost Maryja. Z pewnością też opisała mu niezwykłe okoliczności zwiastowania anielskiego i poczęcia Dziecka, które nosiła w swoim łonie. To, co Józef usłyszał od swojej Małżonki, brzmiało nieprawdopodobnie. Pierwszą jego reakcją musiało być zdziwienie, zaskoczenie, niepokój, powątpiewanie. Z początku Józef miał prawo mieć tysiące pytań i dopuścić do serca wiele dziwnych myśli i hipotez". 

Ks. Łukasz Nowosielski, przekonywał, że "ci młodzi małżonkowie rozmawiali ze sobą wiele dni i nocy. Z pewnością razem się modlili i wspólnie próbowali zrozumieć historię, która ich oboje wystawiała na najwyższą próbę wiary wobec Boga oraz  próbę wzajemnego zaufania".

"Św. Józef uświadamia  mężom i ojcom,  że tego, czego najbardziej potrzebują ich bliscy, to ich miłość i obecność, a nie stworzenie jakichś zewnętrznych warunków wygody czy materialnego dobrobytu"- mówił ks. Łukasz Nowosielski.

Podczas Mszy Świętej zabrzmiały piosenki ze śpiewnika Krystyny i Marka Rzucidłów, którzy inicjowali nasz wspólny śpiew.

Po zakończeniu Liturgii Alicja i Krzysztof Romaszukowie zawierzyli  Ruch, wszystkie Kręgi DK Diecezji Rzeszowskiej, każde małżeństwo, wszystkie nasze rodziny, opiece Świętego Józefa.

Tekst Anna Leśniewska, Fot. Marek Leśniewski