W "Taborze" zakończyło się Seminarium Odnowy Wiary

W poniedziałek, 2 grudnia 2019 r., w Domu Diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie zakończyło się Seminarium Odnowy Wiary. Posługiwały w nim m.in. małżeństwa z Domowego Kościoła.

Seminarium prowadził Witek Wilk, świecki ewangelizator z Rzeszowa. Obejmowało ono osiem spotkań odbywających się w kolejne poniedziałki od 14 października br. Program spotkania obejmował Eucharystię, konferencję Witka oraz pracę w grupach. Treść konferencji dotyczyła podstawowych prawd ewangelizacyjnych, zwanych w Domowym Kościele czterema prawami rozwoju życia duchowego: o tym, że Bóg nas kocha i ma dla każdego z nas  wspaniały plan; że człowiek jest grzeszny, oddzielony od Boga i nie jest w stanie o własnych siłach przyjąć i zrealizować Bożego planu; że jedynie Chrystus może usunąć tę przeszkodę, jaką jest ludzki grzech i uzdolnić nas do przyjęcia i realizacji Bożego planu, a stanie się to wtedy, kiedy z wiarą przyjmiemy Go do naszych serc jako Pana i Zbawiciela.

Uczestnicy seminarium przeżyli doświadczenie modlitwy wstawienniczej nad nimi podejmowanej przez trzyosobowe zespoły wstawienników oraz wylania Ducha Świętego na każdego z nich. Przez osiem tygodni prowadzili także specjalny zeszyt seminaryjny, do którego wpisywali swoje refleksje na kanwie zaproponowanych cytatów z Pisma świętego oraz duchowe odkrycia dokonane podczas seminarium.

Podczas przedostatniej konferencji Witek podkreślił (na podstawie cytatu z Dziejów Apostolskich),  że życie chrześcijanina opiera się na czterech filarach: nauce Apostołów, wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwie. Gdy któregoś z tych elementów zabraknie, życie chrześcijanina kuleje. Dlatego podczas ostatniego spotkania prowadzący zaapelował do „niezrzeszonych”, by weszli do jakiejś wspólnoty – takiej, która im odpowiada.  

W organizację seminarium przez cały czas był zaangażowany ks. Jan Kobak, moderator diecezjalny Domowego Kościoła diecezji rzeszowskiej oraz grupa małżeństw z DK, która pełniła m.in. posługę animatorów grup. Osoby z DK udzielały się także w diakonii muzycznej oraz uczestniczyły w zespołach wstawienników. JK

Fot. Renia Kwiatkowska