Powakacyjny Dzień Wspolnoty i inauguracja nowego roku pracy Ruchu Światło-Życie diecezji rzeszowskiej

Zawiązaniem wspólnoty i modlitwą, którą zainicjował ks. Michał Liput,  moderator diecezjalny Ruchu Światło Życie  diecezji rzeszowskiej, rozpoczęło się 3 września br.  powakacyjne spotkanie młodzieży i małżeństw  w kościele  Chrystusa Króla w Rzeszowie. Ks. Michał przypomniał, że rekolekcje są darem od  Boga  i  zaprosił uczestników oaz rekolekcyjnych (młodzieżowych i Domowego Kościoła) do dzielenia się  przemyśleniami, dania świadectwa bycia z Panem Bogiem.

Jeden z chłopców z dużą otwartością mówił, jak wpadł w złe towarzystwo  i  za namową  kolegi pojechał na rekolekcje, po których zmienił się. Chciał zostać animatorem  i  powziął zobowiązanie  pomagania ludziom uzależnionym.

Gosia była  wiele razy na rekolekcjach, ale dopiero na tych ostatnich  doświadczyła pomocy wspólnoty. Modlitwa koleżanek sprawiła, że mogła przetrwać trudne chwile zwątpienia.

Małżeństwo: Ewa i Marek byli na rekolekcjach ewangelizacyjnych. Mówili, jak bardzo potrzebne jest młodym ludziom  świadectwo starszych  małżeństw. - Można być szczęśliwym w małżeństwie, bo  to jest piękna droga życiowa - zapewniała Ewa.

Ula i Piotr podczas rekolekcji doświadczyli bogactwa duchowego Kościoła, a także uzdrawiającej siły Mszy Świętej.

Dużo było tych pięknych świadectw. Nie zapamiętamy ich wszystkich, ale dzięki nim usłyszeliśmy,  jak działa Pan.

Po godzinie świadectw rozpoczęła się liturgia mszy św. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Wątroba. Biskup Jan tłumaczył słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:.

"W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?» Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: «Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać». I dodał: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu»"..

Według biskupa Jana, Jezus w ten sposób przestrzega, by nie zabijać miłości. Z miłością winniśmy świętować Dzień Pański, bo miłość nadaje wszystkiemu sens, każdemu świętowaniu.- mówił biskup Wątroba.  Powołał  się też na słowa św. Jana Pawła II  w liście  apostolskim „Dies Domini”  o  konieczności świętowania niedzieli. Jan Paweł II  przypominał  wiernym o potrzebie uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachowania niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Biskup Jan mówił, że to jest też dokument dla tych, którzy nie przychodzą do kościoła.  W tym także ludzi starszych, którzy pod pretekstem obostrzeń związanych z pandemią zaniechali uczestnictwa w niedzielnej mszy św.   Ksiądz biskup powiedział, że jesteśmy posłani do dawania świadectwa uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. - To dzień człowieka, pogłębienia wrażliwości  na drugiego człowieka.  Cieszmy się, że Pan nas zaprosił do tego świętowania.- mówił biskup Jan.

Na zakończenie Dnia Wspólnoty biskup Jan Wątroba wręczył  świece parom rejonowym i odpowiedzialnym za posługi w Domowym Kościele, a księdzu Michałowi Liputowi,  moderatorowi Ruchu Światło Życie  diecezji rzeszowskiej, udzielił  błogosławieństwa i  przekazał krzyż Ruchu Światło-Życie.

Po południu w kościele MB Różańcowej odbył się Diecezjalny Dzień Młodych przygotowujący  do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r.

Anna Leśniewska