Spotkanie Diakonii Życia – 07 czerwca 2014 r.

Zapraszamy na spotkanie Diakonii Życia, które jest połączone z naszym udziałem w adoracji obrońców życia w Kościele Św. Rodziny.
Adoracja rozpocznie się od 11.00. O godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św.

W czasie adoracji nasza Diakonia jest odpowiedzialni za prowadzenie różańca (tajemnice radosne) oraz krótkie czuwanie w intencji wynagradzającej za grzechy przeciw życiu.
Po mszy św. odbędzie się krótkie spotkanie z przedstawicielami innych wspólnot pro-life, a po nim spotkanie naszej diakonii.

 

 

Ks. Grzegorz Kot oraz Małgorzata i Artur Berłowscy

Diecezjalna Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie