Zebranie otwarte Rzeszowskiego Porozumienia Przeciw Pornografii i Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi

2 lutego 2015r. Centrum Religijno – Kulturowym przy klasztorze OO Bernardynów w Rzeszowie

Rzeszowskie Porozumienie Przeciw Pornografii

i Komitet Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi

 

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy na zebranie otwarte Rzeszowskiego Porozumienia Przeciw Pornografii i Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi, które odbędzie się w  Centrum Religijno – Kulturowym przy klasztorze OO Bernardynów w Rzeszowie w dniu 2 lutego 2015r. w święto Ofiarowania Pańskiego. Zebranie rozpocznie się o godz. 17.30. Przed  spotkaniem zapraszamy na Mszę św.  o godz. 16.30, na której będziemy modlić się również o odnowę moralną w  naszej Ojczyźnie, w szczególności o skuteczne przeciwdziałanie demoralizacji  dzieci i młodzieży.

Zebranie poświęcone będzie przedstawieniu i omówieniu stanowiska Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi  w następujących sprawach:

  1. W sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy
    o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
  2. Dopuszczenia na polski rynek farmaceutyczny tabletki Ella One.
  3. Inicjatywy obywatelskiej Rodzice chcą mieć wybór (dotyczy to głównie wieku rozpoczęcia nauki w szkole).

Ze względu na wielką wagę w/w spraw dla dobra polskich rodzin i kondycji polskiego narodu bardzo prosimy o przyjście na to zebranie.

 

Przewodniczący Rzeszowskiego Porozumienia Przeciw Pornografii

i Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi

Waldemar Sikora