Rejonowe spotkanie Diakonii Wyzwolenia

dw22 października w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie Diakonii Wyzwolenia w rejonie rzeszowskim.

Pod przewodnictwem moderatora diakonii ks. Rafała Wrońskiego spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą oraz krótkim przedstawienie się przybyłych animatorów. Podczas spotkania poruszyliśmy tematy trwania w Krucjacie, wymienialiśmy się także spostrzeżeniami na temat postrzegania Krucjaty w Ruchu Światło-Życie. Postawiliśmy sobie pytania: na jakich obszarach chcemy posługiwać, co robić, jak świadczyć w naszych wspólnotach o sensie trwania w abstynencji.

Kolejne spotkanie, które zaplanowaliśmy na 19 listopada, poświęcone będzie historii i zasadom trwania w Krucjacie. Wszystkich animatorów, już dziś, serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Człowiek jako osoba jest wolny, gdy dobrowolnie poddaje swoje życie prawdzie, którą poznaje i uznaje. Prawdzie rozumu, sumienia, Słowa Bożego. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – mówi Chrystus. Życie poddane światłu, czyli życie w świetle, światło, które staje się życiem – to istota wolności człowieka-osoby! (ks. Franciszek Blachnicki).


Magdalena Maraj