Zapisy na Oazę 2024 – animatorzy

Rzeszów, 15.04.2024 r.

Alleluja!

Kochani Animatorzy!

 

Hasłem nowego roku formacyjnego jest: POWOŁANI DO MISJI.

Co to właściwie dla nas znaczy? Jakie zadania dla nas kryją się za tymi słowami?

Do czego wzywa nas tegoroczny temat roku?

W ostatnim roku formacyjnym rozważaliśmy temat: „KOŚCIÓŁ ŻYWY”.

Jako uczniowie Chrystusa dobrze wiemy, że dziś powołani jesteśmy, by tworzyć żywe środowiska wiary w świecie jakim nam przyszło żyć. Jest to zadanie ważne, aby Kościół stawał się „żywą wspólnotą wspólnot”. Miejscem i oazą życia dla ludzi poszukujących sensu i Boga na owej pustyni świata. Dlatego Kościół nie może być jakimś abstrakcyjnym pojęciem, nie może być tylko kojarzony z duchowieństwem, ale z pewnym doświadczeniem wiary, braterskiej wspólnoty, pomagania sobie, dzielenia się słowem Bożym, wspólnej modlitwy, wyboru drogi ku nowemu życiu w świetle wiary i wartości.

Tym razem chcemy iść dalej w naszym rozważaniu o Kościele, bo w nowym roku formacyjnym Oazy Żywego Kościoła 2024, nasza uwaga ma skupić się wokół tematu: „POWOŁANI DO MISJI”. To znaczy, że wspólnota wierzących, zgromadzona wokół Chrystusa i napełnioną Duchem Świętym powołana jest do misji: misji głoszenia Ewangelii, nowej kultury życia. Taki jest właśnie Kościół, aby pokazywać miłość Pana Boga przez Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w mocy Ducha Świętego. I na tym polega misja, żeby to czynić. Zawsze tam, gdzie ludzie nie znają Jezusa, ale także tam, gdzie zostali ochrzczeni jako dzieci, zagubili wiarę. I trzeba na nowo mówić o tym, pokazywać to swoim życiem.

Tak się składa, że cała działalność Ruchu Światło-Życia od początku jest też misyjna. Charyzmat zostawiony przez założyciela ks. Franciszka Blachnickiego jest odczytaniem odnowy Kościoła w świetle zasad Soboru Watykańskiego II. Cel charyzmatu jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie.

Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Dlatego już teraz wezwani jesteśmy, by uczynić sobie refleksję: czy żyjemy tak, że nasza życiowa postawa prowokuje innych do pytań o to, skąd bierzemy nadzieję, życzliwość i radość? Skąd tyle we mnie siły i łaski, by walczyć o własne życie? Dlaczego żyje Ewangelią? Co ona nam daje? Jak głoszę Chrystusa w dzisiejszym świecie?

Drodzy Animatorzy, cieszę się Wami. Cieszę się, że mogę z Wami być i doświadczać Waszej wiary i zapału. Wiem, że budujemy razem Żywy Kościół, i w tej radości jesteśmy POWOŁANI DO MISJI! Bo w charyzmacie w jakim przyszło nam żyć, chcemy razem być wobec tego świata świadkiem zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakiem Boga żywego.

Dziękuję za każdą podjętą przez Was służbę na rzecz Kościoła i naszego Ruchu: za prowadzenie małych grup w parafiach podczas tego roku, za posługę w diakoniach, szkołach, na uczelniach, w Waszych miejscach pracy i codziennego życia. Wiele dzieje się dzięki Wam i wiem, że wiele będzie się działo.

W okresie wakacji przygotowujemy w naszej diecezji 15-dniowe rekolekcje formacyjne. Bez Was animatorów będzie to niemożliwe do przeprowadzenia. Pragnę więc zaprosić Was do podzielenia się darem wiary podczas posługi na wakacjach. Zachęcam do podjęcia posługi animatora grupy czy animatora muzycznego.

Czas wakacji zapowiada się normalnie, choć ciągle żyjemy w napięciu związanym z różnymi okolicznościami. Wiemy też, że ceny praktycznie wszystkich produktów i usług wzrosły, z czym musimy się zmierzyć. W związku z tym z całego serca proszę Was wszystkich o modlitwę za tegoroczne rekolekcje wakacyjne, za uczestników chcących przeżyć swój czas z Bogiem, za diakonie wychowawcze i moderatorów.

Tegoroczne rekolekcje przygotowujemy w dwóch terminach:

  • 1 turnus (28.06 14.07.2024 r.)
  • 2 turnus (16.07 – 01.08.2024 r.)

Zgłoszenia animatorów odbywać się będą w dniach 10 – 16 maja 2024 r. poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydor. Bardzo proszę, aby w zgłoszeniu zawrzeć informacje, które mogą być pomocne w powoływaniu diakonii wychowawczych. Ci wszyscy, którzy nie mają w Izydorze utworzonego konta animatora, niech je założą (dotyczy to przede wszystkim 2. roku Szkoły Animatora).

Drodzy Animatorzy, liczę na Was i na Waszą posługę. Bądźmy POWOŁANI DO MISJI niesienia Chrystusa każdego dnia. Trzymajmy się razem.

Z Chrystusowym pozdrowieniem:
Moderator Ruchu Światło-Życie
Diecezji Rzeszowskiej
ks. Michał Liput