Rekolekcje adopcyjne

W dn. 3-5 listopada w Domu Rekolekcyjnym “Kana” w Czarnej Sędziszowskiej odbywały się rekolekcje pn. “Dobra Nowina o Rodzinie” przeznaczone dla małżeństw bezdzietnych, rodzin adopcyjnych i rozważających adopcję. W spotkaniu uczestniczyło 20 par i kilkanaście dzieci. Oprócz modlitwy i formacji duchowej obecni wysłuchali prelekcji zaproszonych gości: p. Małgorzaty Bąk, dyrektor Domów dla Dzieci w Rzeszowie i p. Agnieszki Oczoś, psycholog z Rzeszowskiego Ośrodka Adopcyjnego oraz konferencji i homilii ks. Przemysława Drąga. Gościliśmy również ks. Nikodema Rybczyka, diecezjalnego Duszpasterza Rodzin wraz z zaproszoną rodziną adopcyjną. Uczestnicy, przyjeżdżający z całej Polski, podkreślali unikalność tematyki rekolekcji, dzielili się swoimi doświadczeniami i wymieniali poglądy nt adopcji i pieczy zastępczej. W zgodnej ocenie wszystkich podkreślono ważność i konieczność systematycznego organizowania tego typu spotkań dla rodzin adopcyjnych i bezdzietnych.

Za wszystko Chwała Panu!

Teraz zbieramy świadectwa, wyciągamy wnioski i rozeznajemy co czynić dalej.

Diakonia Miłosierdzia
Agata i Paweł Zaborscy
ks. Łukasz Nowosielski