Dzień Chorego

“Ciało, psychika i dusza” – pod takim hasłem odbył się tegoroczny Oazowy Dzień Chorego połączony z Dniem Skupienia Diakonii Miłosierdzia. 10 lutego 2024 r. w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie zgromadzili się członkowie Domowego Kościoła i przedstawiciele młodzieży. Spotkanie prowadził ks. Damian Ożóg, kapelan szpitala MSWiA w Rzeszowie.

W swoich prelekcjach ks. Damian ukazał podstawy antropologii chrześcijańskiej i konieczność całościowego spojrzenia na człowieka – jako osobę mającą ciało, psychikę i duszę. Nie można rozrywać związku ani pomijać którejkolwiek ze sfer osoby ludzkiej, osobista troska o zdrowie i posługa chorym w domu i szpitalu wymaga uwzględnienia i zaspokojenia potrzeb we wszystkich wymiarach osoby ludzkiej. Zwrócono również uwagę na obecność i bliskość, na towarzyszenie osobom chorym i umierającym oraz na trudności w tym względzie. Spotkanie zakończyło się chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu, Namiotem Spotkania oraz Eucharystią połączoną z udzieleniem sakramentu chorych.

Dziękujemy wszystkim za obecność na tym wydarzeniu i zapraszamy do włączenia się do działalności diakonii działających w Ruchu Światło-Życie. Najbliższe spotkanie Diakonii Miłosierdzia odbędzie się w sobotę, 9 marca, w parafii Rzeszów – Załęże o godz 9:00. Zapraszamy!

Diakonia Miłosierdzia
Agata i Paweł Zaborscy
Ks. Łukasz Nowosielski