Diakonie

Diakonia Deuterokatechumenatu

Oazy rekolekcyjnej nie można traktować jako wyizolowanego epizodu w życiu, ale trzeba ją widzieć jako etap na drodze, jako przystanek dla umocnienia sił przed podjęciem dalszej wędrówki życiowej.Uczestników Oazy…

Diakonia Ewangelizacji

Strona diakonii: www.de.rzeszow.oaza.pl Inspiracje teologiczne Idźcie i nauczacie wszystkie narody (Mt 28, 19) Kiedy słyszymy słowo “ewangelizacja”, od razu przychodzi na myśl głoszenie ewangelii – dobrej nowiny…

Diakonia Formacji

Ruch Światło – Życie jest Ruchem formacyjnym. Formacja dotyczy nie tylko deuterokatechumenatu, ale jest kontynuowana nieustannie. Posługą wśród ustanowionych animatorów podejmuje diakonia Formacji. Diakonia Formacji Diakonijnej jest…

Diakonia Komunikowania Społecznego

“Ewangelizacja w dzisiejszych czasach powinna czerpać środki i możliwości z aktywnej i otwartej obecności Kościoła w świecie mass mediów”. Aetatis Novae Kościół posługiwał się zawsze dorobkiem różnych kultur, aby…

Diakonia Liturgiczna

Strona diakonii: www.facebook.com/pages/Diakonia-Liturgiczna-Diecezji-Rzeszowskiej/203547683020129 “LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia;…

Diakonia Miłosierdzia

W świecie mówi się dużo o miłości dlatego, że jej prawdziwego oblicza brakuje. Tą potrzebie pragnie realizować wspólnota ludzi, którzy pragną „zło dobrem zwyciężać”. Diakonia Miłosierdzia – Ruchu…

Diakonia Modlitwy

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Dz 2,42 „Ruch, który pragnie służyć odnowie Kościoła, musi opierać się na modlitwie.” F. Blachnicki Moderator: ks. Mateusz…

Diakonia Muzyczna

Strona diakonii: www.rzeszow.oaza.pl/dmuz/ Wszelkie pytania prosimy kierować do Sylwii Rauch pod adres smrauch@wp.pl lub do Kuby Rzucidło pod adres rzutekk@o2.pl Inspiracje teologiczne Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec…

Diakonia Wyzwolenia

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może…

Diakonia Życia

“Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam…