Diakonia Miłosierdzia – Adwent 2019

Rzeszów, 16.11.2019 r.

Najgłębiej istotę wolności człowieka ujawnia to, że potrafi on w sposób wolny uczynić dar z siebie, czyli ofiarować siebie drugiej osobie lub jakiejś ogólnej wartości dobrej i służącej dobru innych. To oddanie siebie musi przy tym cechować się bezinteresownością. Ludzkość zawsze pielęgnowała głęboki szacunek wobec tej zdolności człowieka: czynienia daru z siebie, i stopień bezinteresowności służby był zawsze miernikiem szacunku, podziwu i uznania dla człowieka.

 Ks. F. Blachnicki, „O wolności człowieka”

Alleluja!

Zbliża się Adwent i czas Bożego Narodzenia. Masz ochotę zrobić coś dobrego, ale nie masz pomysłu jak się za to zabrać? Diakonia Miłosierdzia zaprasza do podjęcia konkretnych działań:

Po pierwsze: Szlachetne Paczki od Oazowiczów naszej Diecezji. Zbieramy pieniądze lub dary rzeczowe. W tym roku Diakonia Miłosierdzia zamierza zorganizować dwie Paczki – jedną w rejonie Rzeszowskim, drugą w Rejonie Jasielsko – Gorlickim. W sprawie przekazania darów rzeczowych, bądź wpłat gotówkowych na Szlachetną Paczkę, można kontaktować się z Odpowiedzialnymi za Diakonię Miłosierdzia w naszej Diecezji:

Rejon Rzeszowski – Halina i Zbigniew Grochala zbigniew.halinka@onet.com.pl  oraz
ks. Łukasz Nowosielski lukasz.nowos@gmail.com

Rejon Jasielski – Ewa Smagacka ewa.smag@wp.pl

Wpłaty pieniężne można przekazywać na konto Katolickiego Stowarzyszenia Tabor, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów,  nr 35 9096 0004 2012 0080 8938 0003 (nowy numer konta, inny niż rok temu)  z tytułem przelewu: „Darowizna na cele statutowe (Diakonia Miłosierdzia)”. Wpłat można dokonywać do 3 grudnia br. Paczki będą przekazane w dn. 7-8 grudnia.

Do niniejszego pisma dołączamy szczegółowy wykaz potrzeb dla wybranych rodzin z rejonu Rzeszowskiego i Jasielskiego.

Zachęcamy Moderatorów, Pary Animatorskie i animatorów młodzieżowych do przeprowadzenia zbiórki w swoich wspólnotach parafialnych i wśród Kręgów Rodzin i przekazania ofiar na w/w konto lub do osób odpowiedzialnych.

Po drugie: pomoc dla Domów Pomocy Społecznej i Hospicjów. Wsparciem dla tych instytucji może być przygotowanie i wysłanie kartek, ofiarowanie modlitwy Waszych wspólnot w intencji ich podopiecznych oraz posługujących czy przedświąteczne odwiedziny.

Po trzecie: warto pomyśleć już teraz o przedświątecznych odwiedzinach osób samotnych, starszych lub chorych w Waszych parafiach, sąsiedztwach i zaproponowaniu im swojej pomocy w sprzątnięciu domu czy zrobieniu zakupów. Zaproponujcie pomoc i współpracę Waszemu ks. Proboszczowi i Parafialnemu Zespołowi Caritas. Zwróćcie uwagę szczególnie na osoby, których  nikt nie odwiedza. A przed samymi Świętami zaglądnijcie do nich z opłatkiem, życzeniami
i modlitwą.

Pamiętaj! Pomaganie może być proste

Z pozdrowieniami i modlitwą,

Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia

Załączniki: