Namiot Spotkania

Rozważanie na X Niedzielę zwykłą (Łk 7, 11-17)

Jak Bóg reaguje na upadek człowieka? Współczuje mu jego śmierci duchowej. Tę sytuację widzimy w niedzielnej Ewangelii. Zmarły chłopiec i wdowa symbolizują ludzi w grzechu – bo według żydowskiej tradycji takie…

Rozważanie na IX Niedzielę zwykłą (Łk 7, 1-10)

„Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. Co trzeba, żeby mieć więc taką wiarę? Różnie szukamy, pytamy, a nawet modlimy się o nią. A tu jest podpowiedź. Św. Paweł pisze: należy po prostu…