Służyć, by być. Służyć, by żyć.

Drugi zjazd pierwszego roku Szkoły Animatora przeżyliśmy w domu rekolekcyjnym w Niechobrzu, w dniach 25-27 listopada 2016 r. Spotkanie to opierało się o dwa tematy: Maryi i Ducha Świętego, które rozważaliśmy wspólnie z moderatorem ks. Tomaszem Rusynem i animatorami.

W sobotę odwiedził nas ks. Krzysztof Kalamaszek. Uczył nas, jak prawidłowo napisać komentarze do Mszy świętej.  Na koniec swojej prelekcji zaprosił nas na spotkania Diakonii Liturgicznej.

Podczas późniejszej konferencji scharakteryzowaliśmy różne typy uczestników oraz animatorów. Rozmawialiśmy o problemach, które pojawiły się w naszych grupach i próbowaliśmy znaleźć sposób na ich rozwiązanie. Budujące było to, że nasi bardziej doświadczeni w tym „fachu” koledzy i koleżanki prosili nas o rady. Dało nam to poczucie jedności i wzbudziło duże zaufanie. Będąc we wspólnocie powinniśmy sobie pomagać i móc na sobie polegać.

Wieczorem zebraliśmy się w kościele. Ksiądz dziekan Jan Koc opowiedział nam o historii miejsca, w którym się znajdujemy . Następnie przeżyliśmy piękną adorację z modlitwą wstawienniczą.189_06

Po powrocie z czuwania kilkoro z nas odczuło silną potrzebą zabawy. Włączyliśmy muzykę i w ten sposób uczciliśmy początek nowego roku liturgicznego. J

W niedzielę spotkaliśmy się z Diakonią Życia. Dostaliśmy zaproszenie do udziału w rekolekcjach przez nią organizowanych.

Poprzez Eucharystię, kręgi biblijne, spotkania w grupach, Namiot Spotkania, prezentacje, prelekcje, wieczorki pogodne, wspólne posiłki zbliżamy się do Boga. Tworzymy wspólnotę, która ma się ciągle rozrastać. Robimy coś ważnego i pięknego. Uczymy się służby, którą jest posługa animatora.

I za to wszystko chwała Panu!

Sylwia Bogacz, Judyta Berc

Więcej zdjęć w naszej galerii