listopad, 2016

Diakonia Wyzwolenia

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego…

Diakonia Muzyczna

Strona diakonii: www.rzeszow.oaza.pl/dmuz/ Wszelkie pytania prosimy kierować do Sylwii Rauch pod adres smrauch@wp.pl lub do Kuby Rzucidło pod adres rzutekk@o2.pl Inspiracje teologiczne Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec…

Diakonia Modlitwy

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Dz 2,42 „Ruch, który pragnie służyć odnowie Kościoła, musi opierać się na modlitwie.” F. Blachnicki Moderator: ks. Mateusz…

Diakonia Miłosierdzia

W świecie mówi się dużo o miłości dlatego, że jej prawdziwego oblicza brakuje. Tą potrzebie pragnie realizować wspólnota ludzi, którzy pragną „zło dobrem zwyciężać”. Diakonia Miłosierdzia – Ruchu Światło-Życie…

Diakonia Liturgiczna

Strona diakonii: www.facebook.com/pages/Diakonia-Liturgiczna-Diecezji-Rzeszowskiej/203547683020129 “LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia;…

Diakonia Komunikowania Społecznego

“Ewangelizacja w dzisiejszych czasach powinna czerpać środki i możliwości z aktywnej i otwartej obecności Kościoła w świecie mass mediów”. Aetatis Novae Kościół posługiwał się zawsze dorobkiem różnych kultur, aby…

Diakonia Formacji

Ruch Światło – Życie jest Ruchem formacyjnym. Formacja dotyczy nie tylko deuterokatechumenatu, ale jest kontynuowana nieustannie. Posługą wśród ustanowionych animatorów podejmuje diakonia Formacji. Diakonia Formacji Diakonijnej jest…

Diakonia Ewangelizacji

Strona diakonii: www.de.rzeszow.oaza.pl Inspiracje teologiczne Idźcie i nauczacie wszystkie narody (Mt 28, 19) Kiedy słyszymy słowo “ewangelizacja”, od razu przychodzi na myśl głoszenie ewangelii – dobrej nowiny o Zmartwychwstaniu…

Diakonia Deuterokatechumenatu

Oazy rekolekcyjnej nie można traktować jako wyizolowanego epizodu w życiu, ale trzeba ją widzieć jako etap na drodze, jako przystanek dla umocnienia sił przed podjęciem dalszej wędrówki życiowej.Uczestników Oazy już…

Służyć, by być. Służyć, by żyć.

Drugi zjazd pierwszego roku Szkoły Animatora przeżyliśmy w domu rekolekcyjnym w Niechobrzu, w dniach 25-27 listopada 2016 r. Spotkanie to opierało się o dwa tematy: Maryi i Ducha Świętego, które rozważaliśmy…