II zjazd I roku Szkoły Animatora (25-27.11.2016 – Niechobrz)

autor: Aleksandra Hemaya i Kamil Gawor