październik, 2019

Ave Crux!

Siedmioro naszych animatorów przyjęło w tym roku błogosławieństwo. Oczywiście w Crosscienku!

Animator – Inspirator

1 ZJAZD 1 ROKU SZKOŁY ANIMATORA W dniach od 27 września do 29 września w Domu Diecezjalnym Tabor, odbył się 1 zjazd I roku szkoły animatora. Opiekę i rozwój zapewniła…