marzec, 2022

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. “Dzieło Duchowej Adopcji można podjąć przez uroczyste złożenie ślubowania na Mszy świętej lub gdy nie ma warunków do złożenia uroczystego przyrzeczenia w kościele, indywidualnie w dowolne…

Oazowicz a wojna

W dzień, kiedy piszę ten tekst, agresja Rosji na Ukrainę trwa już od 3 tygodni. Wielu ludzi w Polsce – potwierdzają to znajomi księża – ma świadomość, że przyszły bardzo niepewne…

Oaza modlitwy

25-27.03.2022 r. (piątek-niedziela), Dom Rekolekcyjny Kana w Czarnej Sędziszowskiej, zapisy do 23.03.2022 r. (środa)

Grzech na ziemi i Protoewangelia

Miało być tak pięknie, a zaczęło się psuć już u aniołów. Z ostatniego artykułu wiemy, że początek zła to chwila, gdy część aniołów odmawia posłuszeństwa samemu Bogu.  Niestety, owoc tego buntu…

KODA 2022

Niezapomniane rekolekcje O swoich przygodach w Kanie opowiada animator Dawid KODA dla mnie była czasem pełnym pracy i obcowania z Bogiem. Punkty dnia zapełniał większość czasy uczestników od jutrzni,…

Pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie

Jako Ruchu Światło-Życie (w tym Domowy Kościół) rozpoczynamy pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie. W pierwszym etapie wspomagamy osoby, które znalazły schronienie w diecezjalnym ośrodku rekolekcyjnym w diecezji Kijowsko-Żytomierskiej….