kwiecień, 2024

Trzeci zjazd I roku Szkoły Animatora

Alleluja! W dniach 26-28.04 odbył się ostatni zjazd szkoły animatora I roku. Przeżywaliśmy ten czas w oparciu o dwa kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej: Kościół i Słowo Boże. Było to swoiste przypomnienie…