Zaproszenie na rekolekcje oazowe 2019 – aktualizacja 14 maja 2019 r.

dor@rzeszow.oaza.pl

Kontakt do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych – 570 345 210, w godzinach 10.00-15.00 od poniedziałku do piątku

Czcigodny Księże Proboszczu! Kapłani Moderatorzy!

Obecny rok formacyjny w Ruchu Światło-Życie przeżywamy pod hasłem „Wolni i wyzwalający”. Chcemy świętować 40 rocznicę powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – dzieła, które zapoczątkował Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Cieszę się też z faktu, że 15 uczestników oazy z Irlandii będzie przeżywać rekolekcje w diecezji rzeszowskiej, co jest owocem obecności Ruchu Światło-Życie w tym kraju. W obecnym roku rekolekcje wakacyjne odbywać się w następujących terminach:

I turnus: 28.06 – 14.07.2019 r. (Piątek – Niedziela)

II turnus: 16.07 – 01.08.2019 r. (Wtorek – Czwartek)

Tegoroczne zapisy na rekolekcje wakacyjne odbywać się będą, tak jak w ubiegłym roku, wyłącznie drogą internetową poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydor w dniach od 15-20 maja 2019 r. Początek zapisów we środę o godzinie 19:00, koniec w poniedziałek o godzinie 20:00.

Zapisów z danej parafii dokonuje jedna osoba odpowiedzialna (ksiądz, animator) po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Wszyscy, którzy posiadają już konto w serwisie IZYDOR, mogą być osobami zgłaszającymi. Osoby, które nie posiadają konta w serwisie IZYDOR, będą mogły samodzielnie je utworzyć korzystając z wyżej wymienionej strony.

Zgłoszeni uczestnicy będą automatycznie zapisywani na liście zgłoszeniowej do momentu, w którym nie zostanie dostarczona zaliczka. Po otrzymaniu zaliczki Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zatwierdzi uczestnika i umieści na liście osób przyjętych. Zaliczki na rekolekcje będą przyjmowane wyłącznie na konto bankowe podane na stronie rejestracji, po prawidłowym zgłoszeniu uczestników. Od tego roku nie będzie możliwości wpłat gotówkowych, jedynie za pomocą przelewu.

Od każdego zgłoszonego uczestnika, także znajdującego się na liście rezerwowej, będzie pobierana zaliczka przy zapisach. Chcemy w ten sposób uniknąć zamieszania, które występowało w momencie przyjęcia na rekolekcje uczestnika z listy rezerwowej. Zaliczki będą zwracane w sytuacji, kiedy dla uczestnika ostatecznie braknie miejsca na rekolekcjach wakacyjnych.

W parafii zgłoszenia od uczestników najlepiej przyjmować według formularza pobranego z naszej strony internetowej www.rzeszow.oaza.pl. W przyjmowaniu zgłoszeń należy uwzględnić kryteria wiekowe i formacyjne: imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualną klasę. Osoby zgłoszone na stopień niezgodny z wiekiem będą kierowane na inne odpowiednie rekolekcje. Bardzo proszę o niezapisywanie uczestników po III klasie SP, gdyż te zgłoszenie w ogóle nie będą brane pod uwagę.

IoOND (Oaza Nowej Drogi) – po klasie VI

IIoOND – po klasie VII

IIIoOND – po klasie VIII

IoONŻ (Oaza Nowego Życia) – po III Gimnazjum lub starsi, którzy nie byli jeszcze na Io ONŻ

IIoONŻ – po IoONŻ

IIIoONŻ – po IIoONŻ

Przypominam, że zgłoszenie udziału w rekolekcjach oazowych, to przyporządkowanie uczestnika pod względem wieku i przebytej formacji do konkretnego stopnia oazowego, a nie do miejsca odbywania się oazy. Przewidywane ośrodki rekolekcji wakacyjnych i turnusy na dzień 30.04.2019 r. (mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników i innych nieprzewidzianych okoliczności) kształtują się w następujący sposób:

STOPIEŃ TURNUS 1 TURNUS 2
1 ODB
2 ODB
1 OND Kamionka
2 OND Bieździedza
3 OND Mazury
1 ONŻ Kąty Kąty
2 ONŻ Poręby Dymarskie Poręby Dymarskie
3 ONŻ Czarna Sędziszowska

 

Mapy ośrodków oazowych będą dostępne na naszej stronie internetowej www.rzeszow.oaza.pl od 21.06.2019 r. Również na tej stronie na bieżąco będą aktualizowane poszczególne stopnie i miejsca odbywania się rekolekcji.

Może okazać się, że w pewnym momencie ilość chętnych na rekolekcje przekroczy możliwości zakwaterowania w danym ośrodku. Wówczas takie osoby będą przyjęte przez program na tzw. listę rezerwową. Zaliczki od takich osób również będą przyjmowane. Uczestnicy z listy rezerwowej mają szansę na udział w rekolekcjach (wycofanie się lub brak zaliczki od wcześniej zgłoszonych osób, zamiana ośrodka oazowego na większy, połączenie grup) i zostaną o tym poinformowani w ciągu tygodnia od zakończenia zapisów. Informacja zostanie przekazana zgłaszającemu.

Bardzo proszę, aby nie dzwonić w celu potwierdzenia dokonania przelewu lub rezerwacji miejsc. Program do zapisów za kompletne uznaje zgłoszenie z wpłaconą zaliczką. Osoby, których zaliczki nie odnotowano w określonych dniach (15-20 maja) pozostają na liście zgłoszeniowej i ustępują pierwszeństwa kolejnym zapisującym się i wpłacającym zaliczki (co w ostateczności może spowodować brak miejsca w ośrodku rekolekcyjnym, a tym samym nie przyjęcie na rekolekcje). Status zgłoszenia będzie można sprawdzić w programie.

Koszt pobytu na Oazie Rekolekcyjnej wynosi 560 zł (pięćset sześćdziesiąt złotych zł), a zaliczka 200 zł (dwieście złotych). Zaliczka jest bezzwrotna ze względu na koszty organizacyjne ponoszone przed rozpoczęciem turnusów, które są pokrywane z pieniędzy pochodzących z zaliczek. Wyjątek stanowi IIIo ONŻ, który będzie kosztował 610 zł (sześćset dziesięć złotych) ze względu na wyższe koszty utrzymania.

Bardzo proszę o zastanowienie się i przeanalizowanie uczestnictwa w miarę możliwości na I i II ONŻ na drugim turnusie, gdyż te stopnie na pierwszym turnusie są mocno oblegane w przeciwieństwie do drugiego.

Począwszy od tego roku całość kwoty wpłacanej na rekolekcje będzie wpłatą na konto bankowe przed turnusem wakacyjnym. Nie będzie możliwości uiszczania pozostałej kwoty podczas przyjazdu do ośrodka rekolekcyjnego. Pozostałą kwotę za rekolekcje wakacyjne płatną w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019 r. będzie można uiszczać wówczas gdy w przy liście zgłoszonych uczestników pojawi się komunikat zapłać pozostałą kwotę. 

Karty uczestników i animatorów z zaznaczeniem miejsca pobytu, turnusu i innymi potrzebnymi informacjami zostaną dostarczone przez kolporterów na parafie.

Nie będą przyjmowane na rekolekcje osoby bez zgody (podpisu) swojego Księdza Proboszcza bądź Księdza Opiekuna – Moderatora.

UWAGA!

Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku, gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni przydzielani do oddzielnych pokoi i różnych grup.

Rekolekcje oazowe są organizowane w domach rekolekcyjnych i w szkołach, w których standard mieszkaniowy nigdy nie będzie taki jak we własnym domu czy w hotelu. Jednak są to miejsca, które przeszły kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu oraz zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako miejsca wypoczynku. Proszę o jasne przedstawienie tych spraw zgłaszającym się, żeby po przyjeździe nie było z ich strony zawodu.

Proszę też o poinformowanie uczestników oraz rodziców, że korzystanie z telefonów komórkowych podczas rekolekcji będzie możliwe wyłącznie w czasie wyznaczonym przez diakonię wychowawczą danego turnusu i stopnia (w większości przypadków jedynie po kolacji). Przez pozostałą część dnia i nocy telefony będą zdeponowane w miejscu wyznaczonym przez księdza moderatora. Zmiana ta pomóc dzieciom i młodzieży uczestniczyć w rekolekcjach w sposób czynny, poprzez słuchanie Bożego Słowa, bycie we wspólnocie, modlitwę osobistą, uczestniczenie w codziennej Eucharystii i nabożeństwach, a nie przeżywanie oazy w świecie wirtualnym.       

Bardzo zależy mi na tym, aby każdy, kto zgłosił się na rekolekcje wakacyjne, mógł w nich uczestniczyć. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że nasze diecezjalne ośrodki nie będą w stanie przyjąć zgłoszonej liczby uczestników, będziemy informować, gdzie w sąsiednich diecezjach będzie możliwość uczestnictwa w rekolekcjach tego samego stopnia. Na stronie www.rzeszow.oaza.pl zostanie umieszczona informacja o propozycjach poszczególnych stopni w tych samych terminach.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem dor@rzeszow.oaza.pl lub pod numerami telefonów Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, które będą podane na naszej stronie internetowej począwszy od dnia zapisów.

Liczę, że wiele dzieci i młodzieży z Księdza parafii skorzysta z wakacyjnego spotkania z Bogiem
w przyrodzie i w drugim człowieku na rekolekcjach oazowych.

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

Ks. Tomasz Rusyn

zgłoszenie 2019 – lista