Rekolekcje ewangelizacyjne w sieci 2020 – szczegóły

RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE

DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE W SIECI
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
03-08.08.2020 (Poniedziałek – Sobota)

W naszej diecezji odbędą się rekolekcje ewangelizacyjne dla dzieci i młodzieży. Założenia są takie, że będzie powołana diakonia wychowawcza wraz z kapłanem i klerykami. Na czas rekolekcji zamieszkają w DD TABOR w Rzeszowie, aby stamtąd animować rekolekcje. Część treści rekolekcyjnej będzie dostępna w internecie (nabożeństwa ewangelizacyjne, świadectwa), część w przestrzeni rzeczywistej np. przy parafii (sakrament pokuty, Eucharystia), a pozostała to modlitwa osobista, a także praca z notatnikiem. Na te rekolekcje nie będzie żadnych ograniczeń ilościowych zapisanych uczestników, nie będzie też żadnych kosztów rekolekcji, a każdemu uczestnikowi zostanie dostarczony notatnik do pracy własnej i zapisywania przeżywanych treści.

Tegoroczne zapisy na rekolekcje wakacyjne przebiegać będą, tak jak w ubiegłym roku, wyłącznie drogą internetową poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydor w dniach od 26-28 czerwca 2020 r. Początek zapisów w piątek o godzinie 19:00, koniec w niedzielę o godzinie 20:00.

Zapisów z danej parafii dokonuje jedna osoba odpowiedzialna (ksiądz, animator) po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Wszyscy, którzy posiadają już konto w serwisie IZYDOR, mogą być osobami zgłaszającymi. Osoby, które nie posiadają konta w serwisie IZYDOR, będą mogły samodzielnie je utworzyć korzystając z wyżej wymienionej strony.

Zgłoszeni uczestnicy będą automatycznie zapisywani na liście zgłoszeniowej.

W parafii zgłoszenia od uczestników najlepiej przyjmować według formularza pobranego z naszej strony internetowej www.rzeszow.oaza.pl. W przyjmowaniu zgłoszeń należy uwzględnić kryteria wiekowe i formacyjne: imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualną klasę. Jedynym kryterium zapisów na rekolekcje ewangelizacyjne jest warunek ukończenia klasy VI szkoły podstawowej. Każdy kto ma pragnienie przeżycia tego typu rekolekcji jest na nie zaproszony.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem dor@rzeszow.oaza.pl lub pod numerami telefonów Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, które będą podane na naszej stronie internetowej począwszy od dnia zapisów.

Z Chrystusowym pozdrowieniem,
Ks. Tomasz Rusyn