Warsztaty muzyczne + rekolekcje, czyli kilka ciekawostek o tegorocznym KAMuzO…

NIM ZACZNIESZ CZYTAĆ JUŻ NA WSTĘPIE PODKREŚLAMY, ŻE SERDECZNIE POLECAMY OGÓLNOPOLSKIE REKOLEKCJE RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE, OCZYWIŚCIE TE OPISANE PONIŻEJ W SZCZEGÓLNOŚCI…

„Muzyka ciszą Boga” – mimo, że nie łatwy do zrozumienia, jednakże taki temat towarzyszył tegorocznemu kursowi dla animatorów muzycznych (Ruchu Światło-Życie i nie tylko) organizowanemu w malowniczej miejscowości Brenna przez Archidiecezję Katowicką, w którym miałyśmy przyjemność brać udział. W sumie, z całej Polski, przyjechało  około 50 osób: młodzież ucząca się, studiująca, osoby pracujące, małżeństwa, i warto dodać, że nie były to zamknięte rekolekcje Ruchu Światło – Życie, ale prowadzone zgodnie z jego charyzmatem. Skutkowało to tym, że uczestniczyły w nim także osoby zupełnie z poza Ruchu, co było ważnym doświadczeniem.

Każdy dzień rozpoczynała godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (dla chętnych), codziennie była także jutrznia, rozśpiewka, solfeż (nauka czytania nut głosem), spotkania w grupach, zajęcia chóralne, spotkania z gośćmi, Eucharystia, nauka gry na gitarze (dla chętnych), warsztaty: ABC lidera grupy oraz około godzinna modlitwa wieczorna. Dlaczego podane zostało ile modliliśmy się wieczorem? Gdyż dla nas była to raczej nowość. Jest takie wrażenie, że na oazach wakacyjnych naszej diecezji modlimy się dłużej na „bolesnych”, a na „radosnych” i „chwalebnych”, o ile konspekt nie przewiduje nabożeństw, to dzień kończymy krótką modlitwą. Na KAMuzO dzięki modlitwom wieczornym odkryłyśmy bogactwo modlitw znanych i rzadko spotykanych.

Całym rekolekcjom patronowała Matka Boża Milcząca (przedstawiona w ikonie napisanej przez jedną z organizatorek KAMuzO – panią Aurelię), a więc łatwo się domyślić, że był to także czas bardzo potrzebnego wyciszenia. Nie przeszkadzało to rzecz jasna w warsztatach muzycznych, co więcej uzupełniało je, bo przypominało po co, dla Kogo i od Kogo jest muzyka.

Warsztaty prowadzone były pod okiem studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Ponadto gościliśmy wielu znanych i wybitnych muzyków, takich jak pan Paweł Bębenek, Marcin Łęczycki – moderator ogólnopolski diakoni muzycznej i wielu (około 10) innych, których nazwiska zapewne wiele wam nie powiedzą. Wszyscy zaproszeni prowadzili zajęcia praktyczne m.in. z podstaw dyrygentury i prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych, indywidualnej emisji głosu, warsztaty rozwijające słuch muzyczny, edukacji muzycznej, koordynacji ruchowej oraz zajęcia z teorii i historii muzyki. Zwieńczeniem pracy warsztatowej było nagranie dwóch utworów w profesjonalnym studio.

Całe rekolekcje koordynowała diakonia złożona z animatorów grup, muzycznych oraz gospodarczych, a opiekę nad całością sprawował już po raz trzynasty ks. Bartosz Zygmunt – bardzo skromny, ale jednocześnie mądry Boży człowiek.

Dla każdej z nas KAMuzO było czasem niesamowitym, poznałyśmy wiele wspaniałych osób, w tym wielu wybitnych muzyków – Chrześcijan, zasmakowałyśmy Ruchu z perspektywy ogólnopolskiej, zebrałyśmy wiele cennych doświadczeń i uwag, np. każda z nas mogła sprawdzić się w roli dyrygenta, wszystkie uczestniczyłyśmy w indywidualnych zajęciach z emisji głosu – nasz wokal poddany został krytyce, co było wspaniałym doświadczeniem.

„Śpiewajcie Panu pieśń nową” czytamy w jednym z Psalmów… Pan Paweł Bębenek powiedział (parafraza), że w tych słowach szczególnie podkreśla słowo nową, gdyż to słowo w kontekście całości zwraca naszą uwagę, że Dobry Bóg chce byśmy się rozwijali, chce od nas, równocześnie dla nas nowych rzeczy.

Kończąc! Każdemu kto choć troszkę lubi, słucha muzyki serdecznie polecamy KAMuzO. Jest to czas odkrywania piękna muzyki, piękna liturgii, piękna które daje nam Pan Bóg, które jest w każdym z nas… 🙂

Alicja, Justyna, Magda 🙂