Szlachetna paczka

Rzeszów, 16.11.2020 r.

Relacja do Chrystusa prowadzi nas do relacji braterskich. Jesteśmy wspólnotą, bo gromadzi nas Chrystus. Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. Podejmujemy zadanie w ramach odpowiedzialności, a więc jakaś diakonia w ramach wspólnoty. (…) I w związku z tym – postawa diakonijna.

 Ks. F. Blachnicki, Wprowadzenie do II sesji I KKO.

Alleluja!

Drodzy Oazowicze! Rok formacyjny „Dojrzałość w Chrystusie” stawia przed nami zadania, które musimy podjąć. W tym niełatwym czasie pandemii, ogromnego zamętu i niepokoju w ludzkich sercach i sumieniach, tym bardziej potrzeba chrześcijańskiego świadectwa miłości i miłosierdzia. Dlatego też zapraszamy Was do podjęcia konkretnych działań:

  1. Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy Szlachetną Paczkę od Oazowiczów naszej Diecezji. W tym roku chcemy pomóc starszemu małżeństwu Kazimiery i Jana (oboje po 78 l.) Zbieramy pieniądze na zakup obuwia, specjalnych środków odżywczych i kuchenki gazowej lub dary rzeczowe do przekazania potrzebującym (trwała żywność, środki czystości, a także koc, kołdra, poduszka, pościel, ręczniki).
  2. W sprawach Szlachetnej Paczki prosimy o kontakt z odpowiedzialnymi za Diakonię w naszej Diecezji: Halina i Zbigniew Grochala halinka@onet.com.pl oraz ks. Łukasz Nowosielski diakmil.rzeszow@gmail.com
  3. Wpłaty pieniężne można przekazywać na konto Domowego Kościoła Diecezji Rzeszowskiej nr 49 1020 4391 0000 6002 0194 6540 (nowy numer konta, inny niż rok temu) z tytułem przelewu: „Diakonia Miłosierdzia – Szlachetna Paczka 2020”. Wpłat można dokonywać do 6. grudnia Paczka będzie przekazana w dn. 11 grudnia.

 Zachęcamy Moderatorów, Pary Animatorskie i animatorów młodzieżowych do przeprowadzenia zbiórki w swoich wspólnotach parafialnych i wśród Kręgów Rodzin i przekazania ofiar na w/w konto lub do osób odpowiedzialnych.

 Czas epidemii wyzwolił wiele pięknych inicjatyw pomocy osobom chorym, starszym i wykluczonym społecznie. Nie zapomnijcie o nich również teraz w tych trudnych zimowych miesiącach. W miarę możliwości wesprzyjcie działające w Waszej okolicy domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńcze, zatroszczcie się o Waszych starszych i chorych bliskich i sąsiadów. Pomoc w zakupach, dobre słowo, drobny upominek, każdy najmniejszy gest życzliwości ma ogromne znaczenie. Wierzymy, że można na Was liczyć!

Z pozdrowieniami i modlitwą,

Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia
Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej