Rekolekcje wakacyjne 2021 – informacje dla animatorów

RUCH
ŚWIATŁO – ŻYCIE
DIECEZJI
RZESZOWSKIEJ

Alleluja! Kochani Animatorzy!

Obecnym hasłem roku formacyjnego jest „PRAWDA KRZYŻ WYZWOLENIE”. Przychodzi nam je przeżywać w czasie ciągle trwającej pandemii. Pozwólcie, że zacznę to zaproszenie od słów ks. Franciszka Blachnickiego, które wypowiedział w dniu 25.10.1979 r. podczas trwającego na KUL Tygodnia Eklezjologicznego w ramach sesji zatytułowanej: Świadectwo niepokornych.

„(…) Jeżeli moja wypowiedź ma być świadectwem o jakimś darze otrzymanym od Boga, o darze otrzymanym przeze mnie osobiście, a dzisiaj można powiedzieć o darze, który jest dany pewnej społeczności, pewnemu ruchowi, to można by ten dar tak właśnie scharakteryzować: jako dar odwagi wiary. (…) Odwaga wiary jest szczególnym darem Bożym, który otrzymaliśmy w naszym Ruchu Światło-Życie. Jest to równocześnie dar ogromnie w tej chwili nam potrzebny, dlatego dzielę się tym, bo uważam, że po to otrzymaliśmy ten dar, żeby nim się dzielić i żeby innym ukazywać tę wspaniałą drogę i tak prostą drogę, z którą wiąże się tyle radości. Droga odwagi wiary. W czym się ta odwaga wiary wyraża? Przede wszystkim w odważnym stawianiu wymagań autentycznej wiary, autentycznej Ewangelii. (…)”

Jestem Wam ogromnie wdzięczny za dzielenie się darem wiary, począwszy od posługi na zeszłorocznych wakacjach, poprzez posługę w małej grupie podczas tego roku, w diakoniach, w szkołach, na uczelniach, w Waszych miejscach pracy i codziennego życia.

Wszystko na to wskazuje, że jeżeli nic drastycznie w Polsce się nie zmieni, to w naszej diecezji odbędą się 15-dniowe rekolekcje formacyjne. Jednak bez Was, animatorów, będzie to niemożliwe. Stąd zapraszam Was do podzielenia się darem wiary podczas posługi na wakacjach.

Oczywistym jest, że przestrzeganie wszystkich przepisów prawa państwowego, zaleceń, reżimów sanitarnych dotyczących wypoczynku, mogących się w każdej chwili zmienić, jest sprawą bezdyskusyjną. Możemy odwołać się do doświadczenia ubiegłorocznych turnusów. Dlatego też, zanim podejmiecie decyzję, aby posługiwać na wakacyjnych rekolekcjach, proszę każdego z Was o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ, MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży i rozważenie tego na modlitwie. Gdyby trzeba było wyjaśnić jakąś kwestię, to jestem do dyspozycji. Zaznaczam, że w tym roku te wytyczne są łagodniejsze niż w roku ubiegłym.

Planuję, aby tegoroczne rekolekcje odbyły się w dwóch terminach:

  • 1 turnus (02.07-18.07.2021 r.)
  • 2 turnus (20.07-05.08.2021 r.)

Z całego serca proszę Was o modlitwę za tegoroczne wakacyjne rekolekcje, za uczestników, diakonie wychowawcze wraz z moderatorami. I zapraszam Was raz jeszcze do podjęcia posługi animatora grupy czy animatora muzycznego.

Zgłoszenia dla Was odbywać się będą od dnia 28 maja 2021 r. poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydor.

Ci wszyscy, którzy nie mają w Izydorze utworzonego konta animatora, niech je założą na stronie pod podanym wyżej linkiem (dotyczy to przede wszystkim 2 roku Szkoły Animatora). Bardzo proszę, aby w zgłoszeniu zawrzeć informacje, które mogą być pomocne w powoływaniu diakonii wychowawczych.

Z Chrystusowym pozdrowieniem:
Ks. Tomasz Rusyn