Poznaj siebie, a poznasz Boga

Rekolekcje to oazy, w których zatrzymujemy się, by nabrać sił na dalszą drogę śladami Pana.

Alleluja!

Jestem Łukasz i w tym roku uczestniczyłem w 1. turnusie Oazy Nowego Drogi I stopnia. Tematyka tych rekolekcji związana jest z tożsamością osoby, jej godnością, a szczególnie relacją z Bogiem i drugim człowiekiem.

W czasie turnusu doświadczyłem bliskości Boga oraz możliwości zobaczenia Go w drugim człowieku. Relacje jakie zawiązały się w tym czasie, pomogły mi lepiej poznać siebie, Bogu i Jego plany względem mojej osoby.

Czas modlitwy, medytacji nad Słowem Bożym oraz konferencje pogłębiały moją wiarę, wzbogacały wiedzę i pokazywały wiele rzeczy nowych, ale też uświadamiały te, które wypierałem.

Mam nadzieję, że ten czas spędzony z Bogiem i ludźmi, których poznałem, wyda dobre, obfite owoce na mojej dalszej drodze kroczenia za Panem.

„W dawaniu człowiek umacnia swoją wiarę” – ks. Franciszek Blachnicki

I za to wszystko – Chwała Panu