Łaska ofiary Boga w Eucharystii

Trwamy w naszych rozważaniach w temacie: Po co Eucharystia? Po co obecność Jezusa w moim życiu?

Przypomnę, że Bóg dał nam wszystko – raj, ale my, ludzie, straciliśmy to szczęście i Bóg postanowił nam pomóc je odzyskać. W dziejach Izraela pokazuje swoją miłość do ludzi oraz w konkretnych sytuacjach tego ludu wskazuje na metody jakie poweźmie w przyszłości, by wszystkich ludzi uratować.

Najwyraźniejszym przykładem jest uratowanie Izraela z niewoli egipskiej i słynna Pascha. Z tymi wydarzeniami łączy się oczywiście osoba Mojżesza. To właśnie Mojżesz i Pascha Izraela wskazuje na przyszłą zasadę uwolnienia się od śmierci grzechu i szatana.

Przypomnę, że Izrael, gdy zmieniła się dynastia panująca w Egipcie, stał się ludem niewolniczym i przez ponad 430 lat wołali do Boga, że im jest źle. Bóg usłyszał ich wołanie i postanowił ich uratować i wprowadzić w Ziemię Obiecaną – Kanaan. Powołał Mojżesza i jako Jego przedstawiciel na ziemi przekazywał Izraelowi co ma robić. Bóg wyraźnie też pokazuje, że z wrogiem się nie dogaduje, ale pokonuje. Faraon zostaje pokonany, a Izrael w cudowny sposób przechodzi suchą nogą przez Morze Czerwone i po 40 latach wchodzi do Kanaan. Dokonało się to tylko dlatego, że Izrael ufał Bogu, choć po drodze wiele razy wydawało się, że wrócą do niewoli, bo to uwalnianie nie było po ich myśli.

Wniosek dla nas następujący: ufaj Bogu mimo wszystko, z wrogiem się nie dogaduj, ale mocą Bożą pokonuj i nie słuchaj emocji i zmęczenia, ale serca i rozumu, przez które Bóg przemawia i tych co są blisko Niego.

Ks. K.K.