I rok Szkoły Animatora

Alleluja!

Zapraszam wszystkich oazowiczów po 2 st. ONŻ na I rok Szkoły Animatora (SA1) do rozpoczęcia formacji animatora w roku 2021/2022.

W ciągu najbliższego roku szkolnego będą nas czekać trzy zjazdy, które dla każdego uczestnika są obowiązkowe:

 1. 24-26 września 2021 r. – Poręby Dymarskie
 2. 15-17 października 2021 r. – Kana – Czarna Sędziszowska
 3. 27-29 maja 2022 r. – Poręby Dymarskie

 

Na czas Szkoły animatora przewidziane są lektury do przeczytania:

1 rok formacji

1 zjazd

 • RŚŻ jako pedagogia nowego człowieka
 • KKK : 422-682
 • Ewangelia Mk

2 zjazd

 • Istotne cechy ruchu eklezjalnego
 • Tajemnica wielka – w Chrystusie i w Kościele. Charyzmat Maryjny RŚŻ
 • KKK : 484-511; 963-975; 1830-1832
 • Dzieje Apostolskie

3 zjazd

 • Charyzmat Światło – Życie w służbie odnowy Kościoła lokalnego.
 • Charyzmat i duchowość RŚŻ
 • Konstytucja Dogmatyczna objawieniu Bożym – Dei Verbum
 • 1,2,3 list św. Jana

 

Na I zjazd 1 roku SA zapraszam w dniach: 24-26 września 2021 r., zapisy i pozostałe informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia trwają do 12 września 2021 r.

Ks. Michał Liput
z diakonią wychowawczą