Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

“Dzieło Duchowej Adopcji można podjąć przez uroczyste złożenie ślubowania na Mszy świętej lub gdy nie ma warunków do złożenia uroczystego przyrzeczenia w kościele, indywidualnie w dowolne święto Matki Bożej, przed krzyżem lub świętym obrazem. Osoba składająca przyrzeczenie staje się duchowym rodzicem „swego” poczętego dziecka na czas dziewięciu miesięcy”.

“Celem jest przemiana serc rodziców zagrożonego dziecka, to uwrażliwienie na wartość życia ludzkiego, wzbudzenie odpowiedzialności za dar płodności. Duchowa Adopcja jest praktyką miłości miłosiernej skierowaną do człowieka bezbronnego, potrzebującego pomocy w walce o życie. Osoba adoptująca spełnia zaszczytny akt ofiary: choć tego dziecka nie widzi, nie przytuli, nie przygarnie do serca – broni jego życia”.

Dobrą okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest zbliżająca się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która przypada 25 marca.

Szczegółowe informacje można znaleźć np. na stronie: https://pro-life.pl/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/ lub https://www.duchowa-adopcja.pl/

Tekst przyrzeczenia i modlitwy codziennej do pobrania z tej strony.

Diecezjalna Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie