Test – grid – 2

Akcja „Drenaż na drenaż”

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie pilnie potrzebuje przygotowania odpowiedniego magazynu na zgromadzoną już dokumentację i na tę, która wciąż napływa. W Archiwum są przechowywane i udostępniane (osobom piszących prace naukowe,…