Namiot Spotkania

V Niedziela Wielkiego Postu (J 8,1-11)

Dzisiejsza Ewangelia mówi o cudzołożnicy, którą lud chciał ukamienować, ponieważ została przyłapana na grzechu. Jezus jednak nie traktuje jej według uznanego przez uczonych i faryzeuszy prawa Mojżeszowego, a za to pokazuje siłę…