VI Niedziela Wielkanocna (J 14,23-29)

Czym jest pokój, który daje nam Chrystus?

W naszej ziemskiej rzeczywistości pokój odbieramy jako stan porozumienia pomiędzy państwami, brakiem konfliktów w rodzinach, szkole lub pracy. Jak długo jednak ten stan się utrzymuje? Jest on krótkotrwały i niepewny, ponieważ jest on uzależniony od ludzkich działań i decyzji. Dzisiaj jednak w swoim słowie Jezus przedstawia nam inną koncepcję pokoju. Niezwiązany z naszym ludzkim pojęciem pokój stały, niezachwiany, oparty na miłości Boga.

W jaki sposób otrzymać Boży pokój?

Wziąć udział w pokoju Chrystusowym oznacza nie tylko przyjęcie Jego nauki ale również otwarcie się na Jego miłość. W codziennych trudnościach, w walce z przeciwnościami nie zapominajmy o tym, że walczymy również o obecność w Bożym zamyśle pokoju.

Bóg chce zamieszkać w twoim życiu i twoim sercu. Chce być tym, który przyjdzie z pokojem. Dzisiaj w modlitwie zwróć się do Ducha Świętego o to by pomógł ci w otworzeniu się na tę nieskończoną miłość.